Bardienst rooster

In onderstaand overzicht zijn de geplande bardiensten voor het gehele seizoen gegeven.
Deze zijn al per e-mail naar alle leden verstuurd. Voor de volledigheid zijn deze echter ook in de website opgenomen.
De lijst is in PDF-formaat, dus eenvoudig te lezen en af te drukken met een standaard PDF-reader.

Iedereen die wel eens een handje meehelpt achter de bar in ons clubhuis moet officieel een IVA instructie hebben gevolgd. Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor de leden die zich hebben aangemeld voor bardienst (waarvoor nogmaals onze dank) en voor de leden van de competitieteams, die tijdens de competitie zelf voor de bardienst moeten zorgen.

Let op: met ingang van 1 januari 2014 is het verboden om jongeren die nog geen 18 jaar zijn alcohol te schenken!!!!

Instructie bardiensten

Aanvang bardienst: 19.30u  |  Einde bardienst: 22.30u
Consumptiekaarten en betalingen
Op de bar ligt een klapper waarin een formulier ligt waarop het aantal consumptiekaarten aanwezig bij aanvang en einde moet worden vermeld.
Bij aanvang van de bardienst controleer je hoeveel consumptiekaarten in het geldkistje liggen. Dit noteer je op het formulier.
Aan het einde van je bardienst tel je de nog aanwezige kaarten en noteert deze weer op dat formulier.
Het verschil is het aantal kaarten dat verkocht is. Hiervoor zijn pinbetalingen gedaan waarvan de bonnetjes in het geldkistje worden gelegd.
Vul de datum en je naam in en teken het formulier af.
Het formulier blijft in de klapper!

Er is geen contact geld meer aanwezig in de kantine.

Koelkast bijvullen
Vul de koelkast aan het einde van je bardienst bij waarbij de nieuwe spullen achterin en de oude voorin worden gezet.
Koelkast bijvullen met voorraad uit de voorraadruimte achter de bar

Is die voorraad bijna op mail dit dan naar het secretariaat. tvdegelimmet@gmail.com

Daarna zorg je dat alle schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
De uit te voeren werkzaamheden staan op het bardienstformulier.

Gebruik sleutel kantine
Dinsdag
Jullie hebben allemaal een indeling ontvangen.
De sleutel van de kantine wordt uitgereikt aan de eerste persoon die is ingedeeld om bardienst te draaien t.w. Theo Brassé.
Na zijn laatste bardienst geef hij de sleutel door aan wie na hem komt op de indeling en zo verder.
Zo hoef je maar 1 keer de sleutel aan je opvolger te geven en hoef je ook niet meer ergens een mapje op te halen en terug te brengen.
Woensdag
De instructie voor de woensdag is gelijk aan de dinsdag met dit verschil dat er kaarten verkocht kunnen zijn door de dames op woensdagmorgen.
Hiervan ligt dan een pinbon in het geldkistje en staat een aantekening op het formulier.
Deze groep regelt onderling dat er iedere woensdag bardienst wordt gedraaid.

Voor vragen mail je naar het secretariaat: tvdegelimmet@gmail.com
Het bestuur

                   

Go to top