TV De Gelimmet en jouw persoonsgegevens

TV De Gelimmet heeft jouw persoonsgegevens nodig voor onze ledenadministratie en de relevante communicatie over activiteiten en andere verenigingszaken.
De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie zijn:
      naam, geboortedatum, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en een recente pasfoto. 
Deze worden door jou bij aanmelding aan TV De Gelimmet verstrekt en daarmee geef je expliciet toestemming aan TV De Gelimmet, deze zoals hierna omschreven te mogen gebruiken.

Jouw gegevens worden:

  • door onze ledenadministrateur beheerd en alleen door de ledenadministrateur, onze secretaris en penningmeester gebruikt voor relevante communicatie betreffende verenigingszaken en -activiteiten
  • alleen verstrekt aan de KNLTB t.b.v. het lidmaatschap bij de tennisbond
  • aan geen enkele andere partij verstrekt
  • niet voor reclamedoeleinden gebruikt
  • gedurende jouw lidmaatschap bewaard. Bij eventuele afmelding bewaren wij jouw gegevens in een "oud-leden" archieflijst. Doel hiervan is uitsluitend om je alleen te kunnen informeren over heel bijzondere gebeurtenissen rond TV De Gelimmet (denk aan bijvoorbeeld een jubileum van de vereniging).

Voor nadere informatie zie ons privacy statement.

TV De Gelimmet maakt bij haar communicatie ook in beperkte mate gebruik van fotomateriaal op haar website en in lokale nieuwsbladen (met name D'r Klabatter). Dit heeft uitsluitend tot doel om de sfeer tijdens activiteiten weer te geven. Mogelijk sta je herkenbaar op een of meerdere van deze foto's. 
Naamsvermelding geschied alleen incidenteel, denk aan bijvoorbeeld de clubkampioenschappen. 
Mocht je hiertegen bezwaar hebben, meldt dat dan bij onze secretaris of via tvdegelimmet@gmail.com en de betreffende foto's respectievelijk naam worden van de website verwijderd.
Van jeugdleden worden foto's alleen na schriftelijke toestemming van de ouders op de website geplaatst.

Go to top