Gebruik kantine

[2022-04-12]

In de eerste plaats wil de club de leden die zich hebben aangemeld voor het draaien van bardiensten bedanken voor hun inzet. Dankzij hen kunnen we het hele jaar op dinsdag en woensdag de kantine open houden.

Zoals jullie weten gaan we dit jaar over op het digitaal betalen met een pinapparaat.
Contant geld wordt niet meer aangenomen.

In de laatst gehouden algemene ledenvergadering is met algemene stemmen besloten de consumptieprijzen te verhogen.
De basisconsumptieprijs is € 1,50 voor 1 bon. De prijzenkaart in bonnen blijft gehandhaafd.

Er zullen nieuwe bonnenkaarten wordt gedrukt met 10 consumpties voor € 15.
Tot die tijd zullen worden nog de oude kaarten verkocht waarop 8 bonnen staan.
Hoewel er € 10 op die kaarten staat dient € 12 te worden betaald.

Het bestuur

Mededeling voorzitter n.a.v. ledenvergadering

[2022-03-30]

Beste Leden,

Na twee jaar pandemie hebben we vrijdag 18 maart jl. weer een algemene leden vergadering kunnen houden. Fijn om te zien dat er een goede opkomst was.

De Clubhuis Commissie heeft medegedeeld dat zij hebben besloten te stoppen met clubhuisonderhoud en kantine.
Het openingstoernooi op 3 april zal wel nog door de CHC worden verzorgd.
Dat besluit heeft tot gevolg dat wij als bestuur nu voorlopig deze taken zo goed mogelijk gaan overnemen.

Verdere besluiten die door de ALV zijn genomen:

  • De ALV heeft ingestemd met een verhoging van 10 euro voor de contributie van senioren en 65+ers met ingang van 2023.
  • De ALV heeft ingestemd met een verhoging van de consumptieprijs van €1,25 naar € 1,50 met ingang van dit seizoen 2022.
    De bestaande consumptiekaarten van 8 consumpties kosten nu € 12.
    Nieuwe consumptiekaarten van 10 consumpties gaan € 15 kosten.
  • Het afgelopen jaar hebben we een toename van leden mogen begroeten.
    Zowel senioren als junioren. In seizoen 2022 hebben we weer een

Go to top