Gebruik kantine

[2022-04-12]

In de eerste plaats wil de club de leden die zich hebben aangemeld voor het draaien van bardiensten bedanken voor hun inzet. Dankzij hen kunnen we het hele jaar op dinsdag en woensdag de kantine open houden.

Zoals jullie weten gaan we dit jaar over op het digitaal betalen met een pinapparaat.
Contant geld wordt niet meer aangenomen.

In de laatst gehouden algemene ledenvergadering is met algemene stemmen besloten de consumptieprijzen te verhogen.
De basisconsumptieprijs is € 1,50 voor 1 bon. De prijzenkaart in bonnen blijft gehandhaafd.

Er zullen nieuwe bonnenkaarten wordt gedrukt met 10 consumpties voor € 15.
Tot die tijd zullen worden nog de oude kaarten verkocht waarop 8 bonnen staan.
Hoewel er € 10 op die kaarten staat dient € 12 te worden betaald.

Het bestuur

Mededeling voorzitter n.a.v. ledenvergadering

[2022-03-30]

Beste Leden,

Na twee jaar pandemie hebben we vrijdag 18 maart jl. weer een algemene leden vergadering kunnen houden. Fijn om te zien dat er een goede opkomst was.

De Clubhuis Commissie heeft medegedeeld dat zij hebben besloten te stoppen met clubhuisonderhoud en kantine.
Het openingstoernooi op 3 april zal wel nog door de CHC worden verzorgd.
Dat besluit heeft tot gevolg dat wij als bestuur nu voorlopig deze taken zo goed mogelijk gaan overnemen.

Verdere besluiten die door de ALV zijn genomen:

 • De ALV heeft ingestemd met een verhoging van 10 euro voor de contributie van senioren en 65+ers met ingang van 2023.
 • De ALV heeft ingestemd met een verhoging van de consumptieprijs van €1,25 naar € 1,50 met ingang van dit seizoen 2022.
  De bestaande consumptiekaarten van 8 consumpties kosten nu € 12.
  Nieuwe consumptiekaarten van 10 consumpties gaan € 15 kosten.
 • Het afgelopen jaar hebben we een toename van leden mogen begroeten.
  Zowel senioren als junioren. In seizoen 2022 hebben we weer een wervingsactie voor jeugdspelers voorzien en clinics met de basisschool.
 • De banen worden inmiddels speelklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.
 • Op 3 april is het openingstoernooi gepland. Aanvang 10.00 uur.
  Wilt u meedoen, schrijf u dan alsnog in via onze website. Of kom een kijkje nemen.
 • De diverse commissies kunnen nog altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken.
  U zult begrijpen dat de CHC op dit moment de meeste behoefte heeft aan vrijwilligers.
  Niet zozeer voor het clubhuisonderhoud als wel voor de kantine.
  Vandaar onze oproep aan zowel nieuwe als oude chc-leden om zich aan te melden.
  Het gaat hier dan niet om de keuken maar vooral om het draaiende houden van de bar.
  Maar wie weet, misschien krijgen we tijdens toernooien toch nog culinaire festiviteiten.
  Meldt u ook aan voor bardiensten. Na het tennissen nog even gezellig zitten op het terras onder het genot van een drankje.

Het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur en laten we er het beste van maken.
Heel veel succes voor het dames competitieteam van onze club !
Iedereen heel veel tennisplezier toegewenst en tot ziens op de baan !

Namens het bestuur,
Loek Habets.

 

Update van de voorzitter

[2021-11-30]

Beste leden,
Het tennisseizoen 2021 is alweer voorbij. Het was weer een ongekend jaar vanwege de nog steeds heersende pandemie die helaas nu weer in hevigheid toeneemt en waar inmiddels weer een nieuwe variant is opgedoken, omikron genaamd. Het kleine broertje van Omega. Maar, alweer een nieuwe variant die het beoefenen van onze sport danig in de weg zit. Degenen onder ons die in de wintermaanden binnen sporten worden nu alweer geconfronteerd met beperkte openingstijden van de tennishallen.
Onze buitenbanen zijn nog open totdat we de komende weken gaan beginnen met het winterklaar maken van de banen. Het clubhuis blijft gesloten. De Hoeskamer heeft alle activiteiten in december stopgezet.
Ondanks al die coronaperikelen zijn er het afgelopen seizoen heel wat ontwikkelingen geweest binnen de club. Er kan nu worden gepint, de banen zijn vernieuwd, we hebben afscheid genomen van groundsman Hub, er is een zitmaaier aangeschaft voor de parkcie, de Hoeskamer Mheer huurt ons clubgebouw eens in de twee weken, met de basisschool hebben we meerdere clinics georganiseerd, de wervingscampagne heeft nieuwe seniorleden en jeugdleden opgeleverd, er zijn weer toernooien gehouden, het damesteam heeft alsnog met goed resultaat de competitie kunnen spelen. Dus ondanks de maatregelen is het toch nog een leuk seizoen geworden. Met dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het lesgeven aan de nieuwe leden, voor het organiseren van de toernooien, voor het onderhoud van het park, voor het bardienst draaien van het clubhuis en voor de smakelijke buffetten.
Wat betreft de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft het bestuur besloten deze te verplaatsen naar het voorjaar 2022. Dan zal er uitgebreid verslag worden gedaan van de afgelopen jaren.
Namens het bestuur wens ik iedereen alvast fijne feestdagen.
Houdt u gezond !
Loek Habets.

Berichten van het bestuur

[2021-09-08]

Het is plezierig om te zien dat we weer, bijna als vanouds, kunnen tennissen en gebruik maken van de kantine.
Enige tijd geleden kregen we de vraag van het Hoeskamerproject Mheer of zij gebruik konden maken van ons clubhuis voor hun activiteit. Als bestuur hebben we besloten daaraan onze medewerking te verlenen. Gevolg hiervan is dat er meerdere aanpassingen zijn uitgevoerd. De toegankelijkheid is verbeterd, drempels zijn weggewerkt, toiletten aangepast, nieuwe kachels geplaatst en het meubilair van de Hoeskamer is meeverhuisd. Nu zult u denken wat kost dit allemaal? De volledige kosten zijn vergoed door de Stichting Vrijwillige Hulpdiensten Heuvelland ism de gemeente. Ook ontvangt de club een huurbijdrage.
Op maandag 13 september a.s. van 14.00 tot 16.00 is er voor de eerste keer sinds maart 2020 weer een bijeenkomst.
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De Hoeskamer zorgt zelf voor alle benodigdheden en mag het clubhuis ongestoord gebruiken.
Als bestuur gaan we ervan uit dat dit voor onze leden geen enkel probleem zal zijn en dat we kunnen rekenen op alle medewerking. Voor onze club is het goed om behalve tennis ook een bijdrage te leveren aan het gemeenschapsleven in Mheer.

Huishoudelijke mededelingen:
Theo Brassé is nieuw bestuurslid voor de Parkcommissie. We wensen hem veel succes.
De clubkar is verkocht. In plaats daarvan is een zit-grasmaaier/tractortje aangeschaft wat het grasmaaien én het baanonderhoud cq walsen een stuk eenvoudiger maakt.
Onze club doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Kijk voor meer info op onze website. En stem!

Tot slot een enorm dankwoord aan alle leden van de ClubHuisCommissie die het mogelijk hebben gemaakt dat de Hoeskamer in ons gebouw terecht kan. Hulde !

Namens het bestuur,
Loek Habets

Hub Lennarts Lid van Verdienste

[2021-07-17]
Op het eerste toernooi dat wij na een jaar Corona hebben georganiseerd, is Hub Lennarts tot Lid van Verdienste benoemd.
Hub heeft 20 jaar lang als groundsman ervoor gezorgd dat de banen gedurende het gehele seizoen in goede conditie waren.
Als wij aan het einde van de winter nog niet aan tennissen dachten, was Hub al druk in de weer om de banen voorjaarsgereed te maken.
Gedurende het seizoen was hij bijna dagelijks te vinden op het tennispark en aan het werk aan de banen of het park.
Hub was en is ook lid van de Parkcommissie, waarvan hij ook lang voorzitter is geweest.
Samen met de andere vrijwilligers van de Parkcommissie is het tennispark steeds in tiptop conditie gehouden. Hub blijft als lid van de Parkcommissie actief.
TV De Gelimmet heeft dankbaar gebruik mogen maken van zijn enorme inzet en zijn praktisch en technisch inzicht.
Voorzitter Loek Habets kon dan ook met alle plezier Hub tot Lid van Verdienste benoemen en hem een fraaie glazen standaard als blijvende blijk van waardering overhandigen, natuurlijk onder groot applaus van de aanwezigen.It's time to play the game!

[2021-04-23] Dank voor het geduld dat iedereen heeft opgebracht, gelukkig is het nu zover!
De 4 banen liggen er glad en strak bij en wachten om bespeeld te worden. Voor iedereen weer een uitgelezen kans om weer de nodige balletjes te slaan.
Banen glad en strak begin seizoen 2021

Om de banen zo glad en strak mogelijk te houden, willen wij iedereen dringend verzoeken om zich bij het gebruik van de banen aan enkele regels te houden:

O

Om de banen zo glad en strak mogelijk te houden, willen wij iedereen dringend verzoeken om zich bij het gebruik van de banen aan enkele regels te houden:

 1. Draag alleen schoeisel geschikt voor gravel!
  Het zou zonde zijn van al het werk en geld wanneer ongeschikt schoeisel de banen zou beschadigen.
 2. Als tijdens het spelen putten/oneffenheden in het gravel ontstaan, schuif deze meteen weer dicht en stamp deze aan (gewoon met voeten, geen gereedschap nodig ;-).
 3. Sleep na afloop van je wedstrijd de baan volgens deze instructie. Kom je tijdens het slepen een oneffenheid of putje tegen, volg dan stap 2 alvorens je verder gaat met slepen.
 4. Wals de hele baan na afloop van je wedstrijd. En dan bedoelen we ook de hele baan en niet alleen een paar stroken rond de lijnen!
  Als je de wals niet alleen kunt trekken dan doe je het toch met zijn tweeën.
  Niet walsen is voorlopig dus geen optie!

Helaas zijn wij nog steeds niet van Corona af en blijven de kantine en terras vooralsnog gesloten. 
De Corona regels zijn nog steeds van kracht, klik hier om ze te lezen!

Ondanks deze restricties hopen we dat er nog voldoende ruimte is om plezier te hebben aan het potje tennis en dat iedereen veel op de tennisbaan te vinden zal zijn.

Medelingen bestuur 2021-April

Beste leden. 

Zoals jullie weten wordt er dit jaar groter onderhoud gepleegd aan de banen dan voorgaande jaren.
En ja soms zit het mee en soms zit het tegen.
En tegen zit het dit jaar wel met de pandemie en vervolgens ook nog eens dit slechte weer met als gevolg dat het onderhoud meer tijd in beslag neemt als de bedoeling was.
Dus we vragen jullie om nog een beetje geduld te hebben.
Ook al lijkt het  er op dat, nu er al een net hangt op baan 3,  de banen speelklaar zijn dan kunnen we jullie zeggen dat dat zeker niet het geval is. Wanneer je nu denkt om al te gaan tennissen worden de banen zo ernstig beschadigd dat we daar het hele jaar last van hebben.
Als bestuur willen we jullie dan ook dringend vragen pas de baan op te gaan nadat het bestuur jullie via een mail heeft laten weten dat het kan en met welke corona-regels.
We vertrouwen er op dat jullie nog een beetje geduld hebben en respect hebben voor de inspanningen van het bestuur om de banen zo goed mogelijk speelklaar te maken voor ons allemaal zodat we een leuk tennisjaar tegemoet kunnen zien. 

Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,
Mathieu Duijkers
secretaris TV De Gelimmet

Nieuwe Vereniging Competitie Leiders

[2021 Maart]
We hebben twee nieuwe Vereniging Competitie Leiders bij TV De Gelimmet!!
Thea Hameleers en Jos Wetzels zijn geslaagd voor de KNLTB VCL cursus en nemen de taken van Menno over.

Het certificaat is geldig tot maart 2026 dus we kunnen even vooruit.
Thea en Jos houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de start van de voorjaarscompetitie en als we starten zullen zij vooraf, in de captainsmeeting, alles vertellen over eventuele wijzingen in spelregels en/of in het competitie reglement. 
Thea is bereikbaar via e-mail:  thea.hameleers@hotmail.com en tel: 06-21801733
Jos is bereikbaar via e-mail: wetzels2102@gmail.com en tel: 06-42480094

Thea & Jos, gefeliciteerd met het behalen van het diploma en veel succes als VCL!
En nu maar hopen dat het niet al te lang meer duurt voordat weer volop getennist kan worden en Thea en Jos de competitie in goede banen mogen leiden.

Jruss namens de TC
en blief gezond

Mededelingen bestuur 2021-Maart

Beste Leden,

Allereerst hoop ik dat iedereen gezond de wintermaanden is doorgekomen.
Het nieuwe tennisseizoen start binnenkort en we mogen weer met vier spelers per baan. Wel met inachtneming van de nog steeds geldende coronamaatregelen en clubhuis, kantine en terras blijven dicht.

Dan de banen. Vanwege het aanhoudende regenweer en mogelijk nog nachtvorst gaat het niet lukken om de banen per 1 april klaar te hebben. Het DB heeft besloten om het speelklaar maken van de banen dit jaar uit te besteden aan een professioneel bedrijf, Attender Groen uit Meerssen (voorheen Roode). Maar ook zij zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Als die een beetje meezitten, verwachten we banen 3 en 4 half april bespeelbaar te hebben. Daarna volgen banen 1 en 2. We vragen jullie dan ook om nog even geduld te hebben totdat het zover is. Het speelklaar maken houdt deze keer in: niveau bepalen (waterpas) en nieuwe gravel uiteraard, nieuwe lijnen plaatsen en nieuwe netten ophangen. We hebben er alle vertrouwen in dat Attender Groen goed werk aflevert en dat we straks op 4 prima banen zullen kunnen spelen. Het duurt effe maar dan heb je wel wat...

Verder kan ik nog meedelen dat de ALV 2020 zal plaatsvinden zodra de versoepelingen van de coronamaatregelen dat toelaten.

Dus, hoe teleurstellend het misschien ook is, we vragen jullie om nog even geduld uit te oefenen totdat we weer ons favoriete spelletje kunnen spelen.
Iedereen een goede gezondheid en een snelle vaccinatie toegewenst. Houdt u fit en tot ziens op de baan.

Namens het bestuur,
Loek Habets

 

Kerstboodschap

Klik hier voor de Kerstboodschap van het bestuur.

 

MEDEDELINGEN BESTUUR december 2020

Lees hier het verslag en de mededelingen van het bestuur. Deze zijn ook per e-mail naar iedereen verstuurd.

UPDATE 14 december 2020

 

Helaas hebben wij de banen moeten sluiten om te voorkomen dat de gravel toplaag teveel beschadigd raakt.
De banen zijn nu tot en met eind maart in winterslaap. Hopelijk kunnen we daarna weer met volop genieten van het tennisspel. 

UPDATE 12 mei 2020

Tennissen mag ondertussen weer, voorlopig dan wel met de nodige restricties maar het balletje mag weer de lucht in.
Dankzij onze groundsman Hub zijn de banen ondanks Corona toch in gereedheid gebracht.
Omdat het zo droog is moeten wij met zijn allen wel er voor zorgen dat de banen goed worden gesproeid, dus help Hub daarmee een handje.
Achter de schermen zijn het bestuur en andere commissies ook druk bezig om alles in goede banen te leiden.
Dit moeten we nu wel erg letterlijk nemen, want een gewone vergadering is niet mogelijk en iedereen zit achter zijn laptop- of tablet schermpje.
Ons bestuur en TC "Zoomen" er dus op los wink , getuige onderstaande foto.

UITSLAG RABO CLUBSUPPORT 2019

De uitslag van de Rabo Clubsupport actie van Rabobank Centraal Zuid-Limburg is bekend.
Onze vereniging heeft een donatie van €413,56 ontvangen, mede dankzij iedereen die als lid van de Rabobank op TV De Gelimmet heeft gestemd!
Daarom van harte dank aan iedereen en wij hopen dat jullie ook volgend jaar op TV De elimmet zullen stemmen.
Bestuur TV De Gelimmet

UITSLAG RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2018

De uitslag van de Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg is bekend.
Onze vereniging heeft een donatie van € 360,36 binnengehaald!
Wij danken daarom wederom iedereen die als lid van de Rabobank op onze vereniging heeft gestemd en hopen dat wij ook volgend jaar weer op jullie stemmen mogen rekenen.
Bestuur TV De Gelimmet

Jos en Pascalle in Adelante Magazine

Beste tennisvrienden, van onze "TC Jekke" Jos en Pascalle staat een uitgebreid interview in het Adelante Magazine. Jos en Pascalle hebben het afgelopen jaar heel veel steun van jullie mogen ontvangen en willen dit interview daarom graag met jullie delen. Zij staan op bladzijde 9 en verder in het magazine. Klik op deze link voor het magazine.

UITSLAG RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2017

De uitslag van de Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg is bekend.
Onze vereniging heeft een donatie van € 393,59 binnengehaald!
Wij danken daarom wederom iedereen die als lid van de Rabobank op onze vereniging heeft gestemd en hopen dat wij ook volgend jaar weer op jullie stemmen mogen rekenen.
Bestuur TV De Gelimmet

UITSLAG RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2016

De uitslag van de Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg is bekend.
Onze vereniging heeft een donatie van € 444 binnengehaald!
Dit bedrag kunnen wij heel goed besteden bij het vernieuwen van de terrasoverkapping.
Wij danken daarom iedereen die als lid van de Rabobank op onze vereniging heeft gestemd en hopen dat wij ook volgend jaar op nog meer stemmen kunnen rekenen.
Bestuur TV De Gelimmet

DE GELIMMET GROTE EN KLEINE KLUSDAG!

Op ZATERDAG 6 JUNI hebben we met een club enthousiaste leden stevig kunnen aanpakken.
Het werd een hele dag van intensief schuren, schilderen en opruimen. De terraszijde van het clubhuis, het opbergtuinhuisje (!?) en de banken werden van een nieuw laagje verf voorzien.
Onder leiding van Nico hebben Thea, Jos & Jos, Piet, René, Hub, Jean, Loe, Wino, Rob en Loek voor een dag het racket verruild voor schuurpapier en kwast. Miriam en Jean hebben gezorgd voor de inwendige mens.
Aan het einde van de dag werd op sportieve wijze gestreden om het laatste plekje van een likje verf te kunnen voorzien, uitslag onbekend maar wedstrijd door iedereen gewonnenwink

Na een gezellige dag van klussen ligt ons clubhuis er weer een stuk fraaier ben. Kijk voor foto's hier!Deze Doe-Dag is niet eenmalig. De bedoeling is om in het vervolg de eerste zaterdag na de competitie de handen uit de mouwen te steken en clubhuis en park te onderhouden. Wij gaan er natuurlijk van uit dat we dan op de hulp van nog meer enthousiaste leden mogen rekenen!
Dank aan onze klusjesmannen en natuurlijk niet te vergeten onze klusjesvrouw.

Clubhuis Commissie en bestuur TV De Gelimmet.

SPROEIEN, VEGEN, WALSEN én TENNISSCHOENEN!

De tennisbanen liggen er dit jaar bij aanvang van het seizoen goed bij. Als het goed is, zijn de problemen met het zachte gravel van de baan. Het is wel aan jullie allemaal om de banen in goede staat te houden!
Bij droge banen voor het spelen de sproei-installatie even aanzetten en na het spelen goed vegen en walsen. Eventuele gaten voor het walsen dichtvegen.
En heel belangrijk: je mag alleen op tennisschoenen of schoenen met geen of heel licht profiel de banen op! Niet met schoenen met grover profiel, dus geen wandelschoenen, hockey- of voetbalschoenen enzovoorts. Met dit soort schoenen maak je de banen gewoonweg kapot!

OPEN DAG 10 MEI

TV De Gelimmet heeft op 10mei een open dag georganiseerd, zie de Flyer Open Dag! Deze dag werd gesponsord door Pro-Rata Adviesbureau. Ondanks het mooie weer en onze enthousiaste trainers was de opkomst helaas zeer mager. Desondanks hebben de aanwezige geïnteresseerden en leden een leuk potje kunnen tennissen en hebben de trainers de nodige nuttige tips kunnen geven.

Tennisseizoen 2015 van start

Met het Openingstoernooi, door langdurige regenval helaas grotendeels in het water gevallen maar door de grote opkomst én gezellige sfeer uitermate geslaagd, is het nieuwe tennisseizoen op de gravelbanen in Mheer geopend.
De tennisbanen liggen er dankzij noeste arbeid van de Park Commissie, onze groundsman en enige hulp van buitenaf dit jaar goed bij. Als het goed is, zijn de problemen met het zachte gravel van de baan. Het is wel aan jullie allemaal om de banen in goede staat te houden. Bij droge banen voor het spelen de sproei-installatie even aanzetten en na het spelen goed vegen en walsen. Eventuele gaten voor het walsen dichtvegen.
Met een heuse eindsprint hebben Nico, Piet en Loe de herendouche in het clubhuis compleet vernieuwd. Het resultaat is weer prachtig! De voorjaarsschoonmaak van het clubhuis is als vanouds weer gedaan door de Clubhuis Commissie en de dames van het woensdagochtend treffen.
Nogmaals dank aan iedereen die aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen heeft meegewerkt.

Tennisbanen tot eind maart niet bespeelbaar

In verband met het opvriezen van de belijning zijn onze tennisbanen vanaf nu helaas niet meer bespeelbaar.
Het wordt nu wachten tot eind maart.
[2015-01-05]

Secretariaat

Mathieu Duijkers heeft het secretariaat ad interim op zich genomen. Jos Wetzels neemt zijn voorzittershamer van de TC over. Dit betekent dat het bestuur weer voltallig is, met dank aan beide heren.
De verschillende commissies, vooral de Jeugdcommissie, zijn echter dringend op zoek naar mensen die een handje willen helpen! Meldt je a.u.b. aan bij een van de bestuursleden. Zonder jouw hulp is er geen tennisvereniging!

Jaarvergadering 10 november 2014

Op maandag 10 november is de algemene ledenvergadering gehouden.
Een kort verslag volgt binnenkort op deze plek.
Enkele punten van belang:

Nico Senden neemt het voorzittersstokje van de Clubhuiscommissie over van Loe Clairbois, die deze functie meer dan 15 jaar heeft vervuld.
Jesper heeft aangegeven de secretariaatsfunctie te willen neerleggen. Wij zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe secretaris.
De jeugdcommissie is zeer dringend op zoek naar vrijwilligers en ouders. Jullie hulp is hard nodig om de activiteiten voor de jeugd te kunnen blijven organiseren!

Tennis trainer

De afgelopen twee jaar zijn de tennistrainingetennistrainingen/lessen via Tennismeetings verzorgd. Helaas verschillen de inzichten en wederzijdse verwachtingen naar de toekomst tussen Tennismeetings en TV De Gelimmet zodanig dat de samenwerking aan het einde van seizoen 2014 wordt beëindigd. Wij bedanken Tennismeetings en met name de trainer van 2014, Maurice Brennenraedts, voor hun inzet. Ondanks het feit dat er zeer weinig animo voor trainingen/lessen was, heeft Maurice een goed programma neergezet voor de leden die wel les hebben gehad.
Wij gaan nu in overleg met een nieuwe, professionele tennisschool. Via de website en nieuwsbrief worden jullie op de hoogte gehouden over de voortgang. Wij hopen en verwachten wel dat er weer veel leden aan de trainingen zullen deelnemen!
[2014-11-12]

Update voortgang voorjaarscompetitie

De KNLTB ondervindt vertraging bij de competitie-indeling door de ingebruikname van een nieuw computersysteem en de verwerking van de vele promotieverzoeken.
Door de vertraging in het proces zal de volledige competitie-indeling later bekend zijn dan begin maart. De KNLTB streeft ernaar de indeling medio maart definitief te hebben

en stuurt een mail naar de competitieleider zodra de indeling definitief bekend is.
Indelingen die voor die tijd in het systeem verschijnen, zijn nog niet definitief.
Even wachten totdat Jos en Menno het sein op groen zetten!
[2014-03-12]

 

Toernooi agenda 2014

Onze TC heeft de toernooien van afgelopen jaar geëvalueerd en de toernooien deels in een nieuw jasje gestoken. De voorlopige agenda is op de website geplaatst. Dit jaar niet meer zoveel toernooien, dus wel met z'n allen deelnemen aan de toernooien die worden georganiseerd. Noteer deze data daarom alvast in je agenda!

Voorjaarscompetitie 2014

Dit jaar doen 6 teams mee aan de KNLTB voorjaarscompetitie. Al onze senior teams spelen in de districtscompetitie.2 mixed teams en een damesteam zullen op vrijdagavond de strijd om de titel aangaan. Op zaterdagmiddag speelt een mixed team en het oude vertrouwde herenteam.
Ons jeugdteam (jongens t/m 17 jaar) speelt op zondag zelfs mee bij de landelijke competitie.
Binnenkort worden de teams op deze website vermeld.

Kort verslag jaarvergadering 2013

Op maandag 18 november was het weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Met ongeveer een dertigtal aanwezigen werd een terugblik gedaan op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar volgend jaar. Na het openingswoord door voorzitter Wino, werd door secretaris Jesper een kort verslag gedaan over het afgelopen jaar. Een van de belangrijkste constateringen daarbij was, dat de deelname aan de toernooien dit jaar enigszins tegengevallen is. Het Gelbergtoernooi is daarom helemaal niet doorgegaan. Desondanks zijn alle andere toernooien wel heel sportief en goed verlopen. Leuk, gezellig, een stevig potje tennis en nagenieten met een drankje en al dat lekkers dat geregeld wordt verzorgd door de clubhuiscommissie. Het Alpe d'Huzes toernooi van Jos wist daarbij zelfs een aantal nieuwe leden  over de drempel te krijgen en mee te doen aan hun eerste toernooi. Volgend jaar dus gewoon meedoen! Jos Wetzels deed namens de Technische Commissie het woord en gaf aan dat zij voor volgend jaar een aantal wijzigingen in petto hebben. Iets minder toernooien met een gewijzigde opzet. De clubkampioenschappen worden volgend jaar weer eind augustus georganiseerd. De voorzitters van de andere commissies, Carlina Alkemade, Loe Clairbois en Hub Lennarts deden vervolgens verslag. Op financieel gebied kreeg pennningmeester Marijn Rasenberg een pluimpje van de kascommissie, Jean Fey en Jim Reitz. Alles was duidelijk en op orde. Marijn nam daarna de begroting voor 2014 door en merkte ook op, dat ondanks het feit dat wij een redelijke buffer hebben, deze heel snel kan slinken als bijv. groot onderhoud aan banen en/of clubhuis nodig mocht blijken. Tijdens deze vergadering nam Harrie van Vleuten afscheid als bestuurslid en voorzitter van de TC. Harrie heeft vanaf het prille begin van onze vereniging een enorme bijdrage aan het voortbestaan van de vereniging geleverd. Al jaren is hij voorzitter van de TC en heeft daarbij met hart en ziel de tennissport weten te promoten. Altijd een vinger aan de pols bij de organisatie van toernooien, het regelen van de trainers en altijd aanwezig. Daarnaast heeft Harrie er ook voor gezorgd, dat onze vereniging een puike website heeft die ondertussen de spil vormt bij de communicatie binnen onze vereniging. Als blijk van dank voor alle inzet overhandigde Wino namens alle leden van TV De Gelimmet een dinerbon aan Harrie en Irène. Jos nam het woord over en bedankte Harrie namens de collega's uit de TC, waarbij hij gelijk Harrie tot erelid van de TC benoemde. Het wordt voor de andere leden van het bestuur en de TC wel even wennen, nu Harrie niet meer van de partij zal zijn. Mathieu Duijkers is bereid gevonden om de taak van Harrie over te nemen. Met Mathieu zijn bestuur en TC weer deels op sterkte. Wino sprak echter de hoop uit dat ook in de toekomst voldoende leden vrijwillig taken op zich willen nemen. Onze vereniging bestaat alleen bij de gratie van vrijwilligers!
Met een dankwoord van de voorzitter aan alle vrijwilligers voor hun vaak tomeloze inzet voor onze vereniging en aan de aanwezigen voor hun inbreng, werd de vergadering afgesloten waarna iedereen nog kon "navergaderen" bij het genot van een pilsje of ander drankje.
Op onze secretaris rust nu de moeilijke taak om van deze lange zitting verslag te maken.
Nu wordt het echt wachten tot 1 april 2014......

 

Schilderbeurt clubhuis en parkonderhoud

Op dinsdag 13 augustus was niet alleen de Parkcommissie aan het werk op ons tennispark. Ook een aantal mannen waren gewapend met schuurpapier, schuurmachines, krabbers, borstels en natuurlijk ook verf aangerukt om de buitenzijde van het clubhuis te voorzien van een nieuw en fraai aanzien. Dit keer dus niet in tenniskleding met racket maar in werkkleding met gereedschap.

Onder leiding van Loe werd het dinsdag een dag van schuren en gronden, waarna op woensdag de uiteindelijke toplaag werd aangebracht. Natuurlijk werd ook voor de innerlijke mens gezorgd.

Het resultaat mag er zijn. Niet alleen het groen rond het park ligt er picobello bij, de gehele voorkant van het clubhuis ziet er nu ook weer veel mooier uit. De terraszijde wordt een volgende keer onder handen genomen.

 

 

Mannen, van harte bedankt voor jullie inzet in het park en aan het clubhuis.

Bestuur TV De Gelimmet

Schooltennis

Op 21 mei organiseerde de Jeugdcommissie weer het schooltennis en waren de leerlingen van groep 4 t/m 8 te gast op de tennisclub. Onder leiding van Mathieu en Tiny Duijkers en Corrie Spauwen konden alle schoolkinderen proeven van de tennissport. Verschillende oefeningen werden gedaan, waarbij bleek dat het toch soms moeilijk was om dat balletje goed over het net te krijgen. De kinderen vonden het echter prachtig. Een dag die voor herhaling vatbaar is. Dank aan Mathieu, Tiny en Corrie dat zij deze taak op zich hebben genomen.

 

 

Alle tennisbanen speelklaar

Vanaf heden, dinsdag 16 april, zijn alle vier de tennisbanen speelklaar! Dus tennissen maar!

Opening tennisseizoen 2013

Beste tennisvrienden,

Bij deze delen wij mede, dat de tennisbanen 1 en 2 donderdagmiddag 13:00 uur speelklaar zijn en dat eindelijk kan worden getennist. De banen 3 en 4 zullen waarschijnlijk pas begin volgende week speelklaar zijn. Hierover volgt nog nader bericht.

Helaas zijn wij dit tennisseizoen moeten starten zonder het traditionele Openingstoernooi. Door de aanhoudende en wel heel late vorst is het niet mogelijk geweest om de gravelbanen op tijd speelklaar te maken voor het toernooi. De eerste competitie-wedstrijden op zaterdag en zelfs het verplaatste Openingstoernooi bleken nog steeds niet mogelijk. Wij zijn echter niet de enige vereniging die door koning Winter met dit opstartprobleem is geconfronteerd, heel veel verenigingen met gravelbanen
hebben ditzelfde probleem gehad.

De Parkcommissie heeft onder leiding van Hub onder gure, winterse omstandigheden het park rond de banen voorjaarsgereed gemaakt en stond daarna weken in de startblokken om de gravelbanen speelklaar te maken. Week na week werd geprobeerd om de banen in orde te krijgen. Week na week bleek echter de vorst nog in de grond te zitten en moesten de werkzaamheden voortijdig worden gestaakt om te voorkomen dat de banen blijvend beschadigd zouden worden. Uiteindelijk is het gelukt en zijn de banen 1 en 2 gereed. De banen 3 en 4 volgen hopelijk snel.
Laten wij de banen dan ook in goede conditie houden door op tijd te walsen, het sleepnet goed te gebruiken en zeker bij droogte de banen goed te sproeien.

Ondertussen waren Loe, Nico, Piet en de andere leden van de Clubhuiscommissie druk bezig om verbeteringen aan het clubhuis door te voeren en ook het clubhuis in gereedheid te brengen. Tijdens de wintermaanden is een tweede stroomaansluiting gemaakt, noodzakelijk om de problemen met de uitval van de baanverlichting voor eens en voor altijd op te lossen. Dit betekende echter ook dat de nodige creatieve bouwkundige aanpassingen nodig waren.  Gelukkig hebben we Loe die daarvoor wel een oplossing heeft. Dit betekende echter toch het nodige werk in het clubhuis.  Niet alleen een extra meterkast maar ook een nieuwe badgeiser, een opknapbeurt van de kleedruimtes en nieuwe terrasverlichting. Al met al heel veel werk dat weer is verzet.

Voor het clubhuis blijft het hierbij echter niet. De buitenkant van het clubhuis zal, bij aangenamere temperaturen, ook nog door een aantal vijwilligers onder handen worden genomen en van een nieuw verflaagje worden voorzien.

Gedurende de winter hebben de Technische Commissie en Jeugdcommissie ook niet stilgezeten. De toernooien zijn voorbereid, de voorjaarscompetitie en de lessen zijn geregeld. Ook zij staan in de startblokken om weer voor een goed tennisseizoen te zorgen.

Jammer genoeg kunnen wij het seizoen dus niet openen met een glas champagne, een eerste gezamenlijk potje tennis op het gravel en een leuk samenzijn.
Daarom wil ik bij deze ook namens het bestuur de mensen die ons park en clubhuis toch maar weer gereed hebben gemaakt voor het nieuwe seizoen, van harte danken voor het inzet voor onze vereniging. Zoals al vaak, maar nog niet vaak genoeg is opgemerkt, zonder hen zou onze vereniging geen bestaansrecht hebben.

Ik wens onze nieuwe leden een goed verblijf bij onze vereniging en heel veel tennisplezier. Natuurlijk hoop ik onze nieuwe leden vaak op toernooien te mogen begroeten. Onze nieuwe tennisleraar Thijs Offermans wens ik veel succes bij onze vereniging en hoop dat hij zowel beginners als gevorderden de nodige tennisvaardigheden kan bijbrengen.

Aan de vooravond van de competitie wil ik ook onze teams veel succes wensen. Zij zullen twee maanden lang de strijd aangaan in de verschillende afdelingen van de districtscompetitie. Kom op vrijdagavond, zaterdag en zondag gewoon eens langs, moedig hen aan en geef een moreel steuntje in de rug.

Natuurlijk wens ik iedereen een goed, sportief en tennisrijk seizoen 2013 en hoop dat wij elkaar vaak genoeg mogen begroeten op het gravel aan De Gelimment. Laten wij hopen dat de weergoden ons na deze moeilijke start een goed seizoen gunnen.

Namens bestuur TV De Gelimmet
Wino van de Gaar

 

Teamcaptain bijeenkomst voorjaarscompetitie 2013

GELUKKIG IS DE RABOBANK DICHTBIJ!

Wij zijn er klaar voor! Maar……. onze banen nog niet.

De Parkcommissie heeft er alles aan gedaan. Te voet naar Wittem, een worst naar Clara, de grevel warm geblazen, maar het mocht niet baten. Koning winter houdt ons in zijn greep.
En we willen zo graag. Dat bleek wel op de teamcaptain bijeenkomst van 2 april.
Maar we realiseren ons ook dat het niet kan. Dat heel tennissend Nederland hier last van heeft.  En dat het nu klaar maken van de banen niet kan en dat er op spelen al helemaal niet goed is voor de banen.

Op de teamcaptain bijeenkomst hebben we dan ook besloten dat er niet gespeeld wordt op de eerste competitiedag. De captains van de teams die al aan de bak moeten, zullen contact opnemen met de tegenstander en samen een oplossing zoeken: spelen bij de tegenstander, uitstellen tot de eerste inhaaldag of een andere optie.

 

Wat er verder gebeurde op die 2e april? Menno Alkemade vertelde iets over hygiëne, de kantinediensten tijdens de competitiedagen en het regelen van het eten. Ballen en wedstrijdformulieren werden verdeeld. Tennispasjes werden uitgereikt en… er moest betaald worden.
Sommige teamcaptains raakten lichtelijk in paniek. Dat was even vergeten. Wat een geluk dat de Rabobank om de hoek was.

En zo kwam alles toch nog goed op die koude avond op 2 april. De TC was tevreden over de opkomst. De Parkcommissie blij met het begrip van de leden en de penningmeester kon rustig gaan slapen omdat alle financiële zaken ook geregeld waren.
Als het weer nu ook nog gaat meewerken, dan moet het goed komen. Wij wensen alle competitieteams, senioren en jeugd, veel succes, maar vooral veel tennisplezier in deze voorjaarscompetitie!

Pascalle Wetzels
Technische Commissie

Competitie zaterdag 6 april

Daar de tennisbanen door de vorst nog niet speelklaar zijn, kunnen de competitiewedstrijden niet doorgaan. De teamcaptains zullen contact opnemen met de tegenstanders en afspraken maken over de inhaaldatum.

Tennisbanen i.v.m. blijvende vorst nog niet speelklaar

Helaas hebben wij onze gravelbanen door de aanhoudende vorst nog steeds niet speelklaar kunnen maken. Zolang de vorst blijft aanhouden, zal dat ook niet lukken. Onze parkcommissie staat echter in de startblokken om te beginnen. Laten we hopen dat het voorjaar nu echt doorbreekt en dat deze mannen snel aan de slag kunnen.

Clbuhuis nieuw telefoonnummer

Ons clubhuis heeft met ingang van het nieuwe jaar een nieuw telefoonnummer: 06 23121725

 

Een nieuwe tennisleraar

De club heeft sinds dit seizoen een nieuwe en enthousiaste trainer Thijs Offermans.
Hieronder een introductie van Thijs:

Hallo allemaal,
Ik zal mij kort voorstellen, mijn naam is Thijs Offermans en ben vanaf dit seizoen voor de senioren jullie tennistrainer. Ik ben in het bezit van een A-licentie, tennisleraar.
Ik ben opgegroeid in het dorp Sibbe, waar tennis tot de orde van de dag behoorde. In de tuin was een paardenbak omgebouwd tot gravel tennisbaan. Op mijn 10de verjaardag ben ik Sittard verhuisd. Nu, 15 jaar later, woon ik nog steeds in Sittard. Ik ben het nest inmiddels uitgevlogen en woon samen met mijn vriendin.
Naast tennis heb ik nog een andere hobby: saxofoon spelen bij de harmonie Sint Joseph, tevens uit Sittard.
Ik heb drie jaar psychologie gestudeerd aan de universiteit van Maastricht. Na drie jaar realiseerde ik me dat dit vak totaal niet bij mij paste. Na deze beslissing ben ikBuilt Environment (bouwkunde) gaan studeren op Zuyd Hogeschool te Heerlen. Momenteel ben ik derdejaars student aan deze opleiding. Volgend jaar studeer ik af en ga ik de master ‘Architectuur’ volgen aan de Academie van Bouwkunst in Maastricht.
Zonder dat ik het wist had ik al een voorgeschiedenis met TV De Gelimmet. Mijn ouders zijn een aantal jaar lid geweest van de club. Tijdens deze periode is er zelfs competitiedag gespeeld in Sibbe, op ‘baan 5’, omdat de banen op de club nog niet bespeelbaar waren. Ik heb zelfs indirect meegedaan aan de clubkampioenschappen. Mijn moeder heeft in ’87 meegespeeld en was toen in verwachting van mij.

Ik vind het belangrijk om mensen ‘te leren roeien met de riemen die ze hebben’. Vaak weten spelers niet goed wat ze tijdens het spelletje tennis moeten doen. Door niet alleen technisch maar ook tactisch te leren spelen zullen spelers beter gaan tennissen. Vaak zijn het kleine veranderingen die naar grote verbeteringen.

 

Thijs is trainer bij Tennismeetings, zie www.tennismeetings.nl
Trainingen zijn niet alleen voor beginners interessant, maar ook voor de competitiespelers die hun tactiek willen verbeteren. Dus, schrijf je voor 15 maart in en hopelijk zien wij straks iedereen de sterren van de hemel spelen.
Het inschrijfformulier is via deze link te downloaden.

 

Seizoen 2013

De Technische Commissie en de Jeugd Commissie hebben al weer de nodige activiteiten gepland voor 2013, ziede overzichten onder toernooien.

Dus pak snel je agenda en noteer alvast de data!

 

Parkcommissie

Voorafgaand aan het Mosselmeptoernooi is het tennispark nogmaals goed onder handen genomen door de mannen van de parkcommissie. Even een momentje pauzeren hoort er dan natuurlijk ook bij (fotograaf Jean is nog zichtbaar in het spiegelend glas).
De parkcommissie zal op 8 november de tennisbanen winterklaar maken, waarna het tennisseizoen 2012 in Mheer eindigt.

Beregeningsinstallatie

Na een aantal technische aanloopproblemen is de beregeningsinstallatie in werking. Maak er bij droog weer dan ook gebruik van. Het inschakelen is heel eenvoudig. Boven de pompkast zitten 2 schakelaars. Kies voor de betreffende banen en druk de schakelaar stevig in. De beregening start dan en duurt ca. 4 minuten. Doe dit bij voorkeur voor aanvang van het tennissen, omdat daarna stofvrij kan worden gespeeld en de toplaag van de banen in goede conditie blijft.

Mocht de beregening onverhoopt te lang duren en de banen te nat worden, dan kan de installatie d.m.v. de rode knop worden gestopt. De knop goed indrukken. Na ca. 5 minuten deze knop weer uittrekken.

 

Voorlopig is er één restrictie voor het gebruik van de beregeningsinstallatie: op het moment dat de verlichting van alle banen is ingeschakeld, mag de beregeningsinstallatie níet worden gebruikt!

 

Mix-treffen op vrijdagavond

De KNLTB regiocompetitie is voor de vrijdagavond weer teneinde, dus het Mix-treffen kan weer van start gaan. Soms zijn niet het juiste aantal dames en/of heren aanwezig om te kunnen mixen. Een herendubbel, een damesdubbel of zelfs zo nu en dan een enkelspel is dan een oplossing. De bedoeling van die avond is dat iedereen meedoet aan het mixen, zodat ook leden die geen vast team hebben een leuke wedstrijd kunnen spelen. Op deze vrijdagavonden is het duidelijk niet de bedoeling om met een vaste teamsamenstelling te spelen. Gewoon samen al tennissend het weekend inluiden!

Aanvang blijft 18.45 uur. Later komen is geen probleem. Om 19.30 uur start de volgende ronde. Elke ronde worden de wedstrijden m.b.v. de pasjes ( dus meenemen) ingeloot. Primair wordt dus Mix en herendubbel gespeeld!

 

KNLTB ledenpasjes en contributie 2012

Iedereen die de contributie heeft overgemaakt, kan het ledenpasje vanaf 1 april afhalen in het clubhuis!

De contributie voor 2012 nog niet betaald? Dan wordt het nu hoog tijd, het tennisseizoen begint nu immers!

Het formulier m.b.t. de betaling van de contributie kan ook hier worden gedownload: formulier

Als je ook enkele bardiensten wilt doen (en dat hopen wij van harte) dan kun je met dit formulier jouw voorkeuren aangeven: formulier

Wel heel speciale vorm van sponsoring

Door toedoen van Peter van Neer, ontvangt TV De Gelimmet van SNS Reaal dit jaar 100 blikken wedstrijdballen. Gezien de kosten die hier normaliter aan zijn verbonden, is dit een fikse vorm van sponsoring.

Wij danken Peter en SNS Reaal dan ook van harte!

 

 

Ben jij onze nieuwe collega?

Ben je technisch?
Nee? Da’s geen probleem ;-)
Voor de Technische Commissie hoeft je dat namelijk niet te zijn.
Maar…
Vind je het wel leuk om toernooien te organiseren, de competitie en clubkampioenschappen voor de senioren te regelen, mee te denken over hoe de training geregeld kan worden en onze spelende leden in de watten te leggen? En kun je dat met onbegrensd enthousiasme en energie?
Dan….. ben je bij onze commissie aan het juiste adres!

We kunnen ons voorstellen dat je wil weten wat er op je afkomt qua tijdsbesteding. We vergaderen ongeveer 1x per maand. De organisatie van de toernooienverdelen we onder de leden van de commissie.

Op dit moment bestaat de commissie uit Harrie van Vleuten, Jan in de Braekt, Menno Alkemade, Inge Schreurs en Pascalle en Jos Wetzels.

Heb je interesse? Neem dan contact op met Harrie van Vleuten.
Bij hem kun je nog meer informatie krijgen over wat van je verwacht wordt als lid van de technische commissie.

 

 

Jaarvergadering 15 november

Een geslaagd tennisseizoen voor TV De Gelimmet.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd teruggekeken op een geslaagd tennisseizoen voor TV De Gelimmet. Bij deze jaarvergadering werden nog twee 25-jarige jubilarissen in het zonnetje gezet. Jim Reitz, die op wel heel jonge leeftijd is gestart met tennis en al de nodige competitiejaren op zijn conto heeft. Jean Fey, een van de mensen die zich intensief heeft ingezet voor de vereniging. Vice-voorzitter, interim secretaris, penningmeester enz. Vanuit die functies heeft Jean er mede voor gezorgd dat de vereniging is geprivatiseerd en er nu gezond en zelfstandig voorstaat. Tevens werd nadrukkelijk de aandacht gevestigd op het feit dat de tennissport in Mheer alleen maar mogelijk is dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers in de parkcommissie, clubhuiscommissie, technische commissie en ledenadministratie. Tijdens de jaarvergadering vonden ook een aantal bestuurlijke wisselingen plaats. Hub Lennarts is vanaf nu voorzitter van de parkcommissie en neemt namens de parkcommissie definitief plaats in het bestuur. Het secretariaat is door Jesper Hutzemakers overgenomen van Wino van de Gaar. Het voorzitterschap is door Frans van Proemeren overgedragen aan Wino van de Gaar. De nieuwe voorzitter bedankte namens de leden en het bestuur Frans voor zijn lange staat van dienst voor de vereniging. Mede onder zijn leiding en met zijn medewerking is de privatisering tot stand gekomen, de baanverlichting aangelegd, het clubhuis vergroot en ga zo maar door, een echte bouwvoorzitter! Zelfs nu is Frans nog bezig om met onze groundsman de sproeiïnstallatie te vernieuwen. De nieuwe voorzitter sprak de wens uit, dat ook in de toekomst veel leden vrijwilligerstaken op zich willen nemen zodat de vereniging ook in de toekomst gezond blijft.Met de afsluiting van de jaarvergadering is ook officiëel het tennisseizoen in Mheer afgesloten.

 

Een groot aantal leden speelt de winter door in de omringende tennishallen, anderen nemen een winterpauze. Voor iedereen is het echter weer uitkijken naar het voorjaar 2012!

Koninklijke onderscheiding voorzitter

Onze voorzitter Frans van Proemeren is vanwege zijn verdiensten voor diverse Mheerder verenigingen waaronder natuurlijk ook TV De Gelimmet, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft het lintje op donderdag 28 april op feestelijke wijze in ontvangst genomen. Wij wensen Frans dan ook van harte proficiat met deze onderscheiding!

Go to top