Wij gaan er natuurlijk niet van uit, want wij hopen je volgend jaar natuurlijk weer op onze tennisbanen te mogen begroeten en een fijne partij tennis te kunnen spelen. Maar als je toch hebt besloten je af te melden bij de vereniging, doe dat dan vóór 1 januari (i.v.m. postverwerking en administratieve afhandeling). Wij dienen namelijk aan de KNLTB een afdracht te betalen van € 15.00 voor elk lid dat na 15 januari geregistreerd staat. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat niet alle leden zich dit realiseren. Daarom zijn we uit kostenoverwegingen helaas genoodzaakt om de KNLTB-bijdrage terug te vorderen bij niet tijdige opzegging. Laat het niet zover komen en zorg voor opzegging vóór 1 januari als je je onverhoopt wilt afmelden bij onze vereniging.
Opzeggen dient per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie:  ledenadmin@tvdegelimmet.nl

Ledenadministratie:
Bert Vissers
Pastoor Huijnenstraat 10
6265 AE St.  Geertruid
tel. 043-4085661
e-mail: ledenadmin@tvdegelimmet.nl

Go to top