[2022-04-01]

Gelukkig kan weer zonder speciale regels worden getennist en gebruik worden gemaakt van de kantine.

 

CORONA UPDATE [25 september 2021]

De 1,5 m regel vervalt, maar er gelden nog steeds enkele regels om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Buiten op het terras is niets aan de hand maar willen we naar binnen dan is een corona toegangsbewijs vereist. Dit geldt altijd wanneer de kantine gebruikt wordt als horeca zaak.

Hoe dit controleren in de toekomst moet wordt nog overlegd binnen het bestuur en horen jullie zo snel mogelijk

Kijk hier voor meer informatie van de KNLTB.

 

CORONA UPDATE [juni 2021]

De volgende basis regels blijven van toepassing:

 • Respecteer de 1,5 m afstand zowel op de baan als op het park!
 • Schud geen handen.
 • Desinfecteer/was je handen vóór en na het tennissen!
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Kom níet (!) naar de tennisbaan of kantine als:
  • je een of meerdere van onderstaande klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 24 uur:
   • hoesten
   • neusverkoudheid
   • koorts vanaf 38 graden
   • benauwdheidsklachten
  • je op dit moment een huisgenoot hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten
  • je pas in risicogebieden bent geweest
  • je het coronavirus hebt en dit is de afgelopen dagen vastgesteld (in een lab)
  • je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus en je hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had
  • je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Reserveer je baan en speeltijd via de website!

Kijk hier voor de laatste richtlijnen van de KNLTB m.b.t. Corona!

 

 

 

 

 

 

CORONA UPDATE [april 2021]

AANGEPASTE REGELS !

Het clubhuis en terras blijven gesloten.

Verder zijn/blijven de volgende regels van toepassing:

 • Reserveer je baan en speeltijd via de website! (noodzakelijk voor het overzicht over het aantal mensen gelijktijdig op het park).
  Denk hier a.u.b. aan, want bij een eventuele boete bij controle zullen de overtreders deze zelf moeten betalen.
 • Maximaal 4 personen per baan, dus dubbelspel is mogelijk!
 • Kom níet (!) naar de tennisbaan of kantine als:
  • je een of meerdere van onderstaande klachten hebt of hebt gehad in de afgelopen 24 uur:
   • hoesten
   • neusverkoudheid
   • koorts vanaf 38 graden
   • benauwdheidsklachten
  • je op dit moment een huisgenoot hebt met koorts en/of benauwdheidsklachten
  • je pas in risicogebieden bent geweest
  • je het coronavirus hebt en dit is de afgelopen dagen vastgesteld (in een lab)
  • je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus en je hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had
  • je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Desinfecteer je handen vóór en na het tennissen!
 • Schud geen handen.
 • Respecteer de 1,5 m afstand zowel op de baan als op het park!
 • Verlaat het tennispark direct na het tennissen en blijf niet napraten!

Alleen als wij ons hieraan houden kunnen wij ondanks Corona onze sport blijven beoefenen en voorkomen we verspreiding van het virus!

Zie voor uitgebreide informatie op de pagina van de KNLTB.

CORONA UPDATE [28 juni]

Beste Leden,

Per 1 juli kan de kantine gedeeltelijk weer gebruikt gaan worden. Toiletbezoek wordt mogelijk, maar douches en kleedkamers nog niet. De bar gaat weer open op dagen dat er een bardienstmedewerker aanwezig is. Consumpties mogen op het terras genuttigd worden. Niet binnen.

Onze clubhuiscommissie heeft ervoor gezorgd dat dit mogelijk wordt met inachtneming van de nog steeds geldende corona-maatregelen. Daartoe hebben zij een tweetal protocollen opgesteld:

- protocol clubhuis-maatregelen (dit geldt voor iedereen!!!!)
- en een protocol voor de bardienstmedewerkers.

We verzoeken iedereen om deze aandachtig door te lezen opdat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Als iedereen zich eraan houdt dan houden we het veilig voor iedereen. Uiteraard geldt als basisregel dat men anderhalve meter afstand houdt.
Deze versoepeling maakt het gelukkig weer mogelijk om na afloop van de partij samen na te praten op het terras.
Wist u trouwens dat het fenomeen racket-high-five is ontstaan als alternatief voor de high-five na een succesvol punt?

Heel veel tennisplezier en tot ziens op de banen. En vooral, houdt u gezond.

namens het bestuur,

Loek Habets

CORONA UPDATE [16 juni]

Beste leden,

 Zoals jullie weten mag de kantine en het buitentoilet op 1 juli a.s. weer open.
Voorwaarde is wel dat wij protocollen opstellen hoe wij gebruik zullen maken van de kantine en buitentoilet en welke maatregelen wij nemen om aan de corona-voorwaarden te voldoen.
Pas na goedkeuring van deze protocollen  door de gemeente mogen wij open.

Dus tot dat moment blijft alles dicht!!!!!!!!! 
Wij zijn als bestuur op dit moment bezig met het opstellen van de protocollen en daarna de goedkeuring van de gemeente. 

En niet te vergeten: openstellen van het terras kan alleen als er bardiensten gedraaid worden. Zoals in het verleden. Daarom bij deze de vraag aan de leden die zich al opgegeven hebben voor bardienst of zij deze willen doen. Dat kan per mail aan het secretariaat. En tevens een oproep aan overige leden om zich op te geven voor bardienst. Dat kan via het formulier op de website.
We vertrouwen er op dat jullie de regels van het bestuur zullen respecteren en nog even geduld hebben.

Bij voorbaat dank.

 

Bestuur TV De Gelimmet

CORONA UPDATE [2 juni]

Beste leden,

Ook aan het genieten van een zonovergoten Pinksterweekend in "Hintergarten" ?
Of misschien een balletje slaan nadat u digitaal heeft gereserveerd via de website onder de knop reserveren ?
De reserveringsmodule is nu beschikbaar op de website. Heeft u opmerkingen over de gebruikersvriendelijkheid van de module ? Laat het ons dan weten.

Het ziet ernaar uit dat per 1 juli de sportkantines en terrassen weer open mogen, met inachtneming van de geldende maatregelen uiteraard. Vooruitlopend daarop heeft de Clubhuis Cie. overlegd hoe dit vorm te geven. Een eerste begin kan zijn dat de wc's, voorzien van ontsmettingsmiddel en papieren handdoekjes, weer gebruikt kunnen worden, dat consumpties aan de deur worden uitgereikt, die dan op het terras worden genuttigd. O.a. bier en fris in flesjes of blikjes, koffie en thee in kartonnen bekers. Het terras wordt ingericht volgens de 1,5 meter norm en de tafels worden voorzien van handgel. Het definitieve protocol zal nog worden bekend gemaakt.

Maar.... openstellen van het terras kan alleen als er bardiensten gedraaid worden. Zoals in het verleden. Daarom bij deze de vraag aan de leden die zich al opgegeven hebben voor bardienst of zij deze willen doen. Dat kan per mail aan het secretariaat. En tevens een oproep aan overige leden om zich op te geven voor bardienst. Dat kan via het formulier op de website. Bij voorbaat dank.

Stapje voor stapje worden de beperkingen tgv het coronavirus versoepeld in onze nieuwe 1,5 meter maatschappij. Ook voor de tennissport. Eerst alleen singelen, toen ook dubbelen en de volgende stap is dan terrassen en kantines (beperkt) open. Ik hoop dan ook dat we samen de sportiviteit en gezelligheid in onze club weer snel terug kunnen laten komen. Niets zo verfrissend als een koele dronk na een afmattende partij !  En goede gesprekken, natuurlijk !

Houd u gezond !
namens het bestuur,
Loek 

CORONA UPDATE [23 mei]

Beste Leden,

Er mag nu ook weer gedubbeld worden !  Joepie !!
Ook gemeente Eijsden-Margraten gaat hiermee akkoord.

Maar let op, alle maatregelen blijven van kracht. Dus, reserveren, niet te vroeg komen of blijven hangen, de 1,5 meter in acht nemen, geen scorebord gebruiken, etc. etc. Kantine en terras blijven nog gesloten.
En vooral: blijf ook bij milde klachten zoals hoesten en niezen enz. THUIS!
Zie verder onderstaande infographic.

Door de droogte van de afgelopen maanden hebben de banen flink geleden. En als daarbovenop ook nog eens de automatische sproei-installatie door een technisch mankement uitvalt, dan schiet dat niet op. Er zijn onderdelen besteld en Huub doet er alles aan om de banen zo goed mogelijk speelklaar te houden. Met name losliggende lijnen weer op hun plaats krijgen en houden. Daarom vragen we jullie nog eens met klem om zoveel mogelijk te sproeien met de handsproeiers, voor en na het tennissen! Waarvoor bij voorbaat dank.

Er wordt ook gewerkt aan een reserveringsmodule op de website die het mogelijk moet maken om vooraf een baan te reserveren op een bepaald tijdstip. Zodra deze beschikbaar komt laten we dat weten.

Voor nu veel tennisplezier, geniet ervan en houd u gezond.

Namens het bestuur,

Loek 

Kijk op corona.knltb.nl voor het volledige Protocol Verantwoord Sporten en de aanvullende richtlijnen alsmede de Veelgestelde Vragen. Erg handig. 

Let op: 
Deze regels zijn niet vrijblijvend!
Er zal worden gehandhaafd. Het moge duidelijk zijn de club hierin afhankelijk is van jullie medewerking.
Mocht er toch worden bekeurd dan is dit voor rekening van de overtreder(s).
Als naar aanleiding daarvan de vereniging ook nog een boete krijgt zal deze worden verhaald op de overtreder(s)

Go to top