Nieuws

In memoriam: Hub Blezer

[2024-05-27] Vandaag heeft ons het trieste bericht bereikt dat Hub Blezer is overleden.
Hub heeft mede aan de wieg gestaan van onze vereniging en is al die jaren actief gebleven.
Wij kennen Hub als een vriendelijke en aimabele man.
Op zijn wekelijkse woensdag tennisavond kon hij het zijn tenniskompanen echter knap moeilijk maken, maar dat was "all in the game".
Hub heeft binnen de parkcommissie ook zijn steentje bijgedragen aan het onderhoud van het tennispark en verraste zijn collega's maar al te vaak met een heerlijke vlaai.
Helaas liet zijn gezondheid hem de laatste jaren in de steek en moest hij verstek laten gaan bij deze activiteiten.
Hub zal voor altijd een bijzonder plekje hebben binnen onze vereniging.

Wij wensen José en familie heel veel sterkte.

Bestuur en leden TV De Gelimmet

Voorjaarsgereed maken banen en park

{2024-04-05]
De afgelopen anderhalve maand is hard gewerkt op het tennispark.
Alle lampen op baan 1 en 2 zijn vervangen door nieuwe en deze moeten als het goed is weer de nodige jaren meegaan. Om dit werk op hoog niveau mogelijk te maken hebben we met een aantal leden het nodige moeten slepen met loeizware rijplaten.
Ook de lampen op baan 3 en 4 werken weer. Hier bestaat echter het risico dat lampen alsnog sneuvelen omdat deze allemaal op leeftijd zijn. In verband met de zeer hoge kosten zullen deze dan niet meer vervangen worden.
Na het oplossen van enkele technische problemen (lekkend dak, lekkende watertank enz.) was het tijd voor het onderhoud van baan 3 en 4. Deze banen zijn met de nodige handjes onder leiding van Han aangepakt. Een behoorlijk arbeidsintensieve klus, want op deze banen hadden wij fors last van mos en groenaanslag. Dit betekende losharken van de toplaag en de nodige kuubs gravel verwijderen en vervangen door hartstikke nieuw gravel. Daarna vegen en walsen en vegen en walsen en vegen en walsen en....
Ondertussen werd ook het park rondom de banen fiks aangepakt.
De banen 1 en 2 zijn dit jaar voor de laatste keer door Vebego speelklaar gemaakt.
Volgend jaar moeten wij dit weer zelf doen.

Al met al liggen de banen er nu heel goed bij en kan volop worden gespeeld.
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen bij het prepareren van de banen, het opschonen van het park en het poetsen van het clubhuis!

Omdat het weer niet altijd heeft meegewerkt, zullen de komende tijd nog een aantal klussen moeten worden opgepakt. Hiervoor zal weer een beroep worden gedaan op jullie hulp.

Bestuur en beheerders

Dinsdag 30 januari - ALV !!

De algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 30 januari, start 20:00 uur.
Er staan belangrijke agendapunten gepland, dus zorg dat je er bij bent!

Nieuwjaarswens

[2024-01-01]
Beste Leden van TV De Gelimmet,
Ook aan een veertigjarig bestaansjaar komt een einde; een jaar met heel wat ups en downs.
Er waren bestuursperikelen, een aantal lichtmasten dat plotseling uitviel en baan vier begon de aanblik te krijgen van een baan op Wimbledon.
Het clubgebouw onderging een inspectie met weinig verrassende uitkomsten, maar vooralsnog geen vervolg.
Het park werd onderwerp van gesprekken over inbreiding. Een deel daarvan gaven we alvast een nieuwe bestemming (Basisschool).
In een presentatie aan de raad (3 oktober) werden we opgevoerd als een ‘vitale club’ met een maatschappelijke rol, met een accommodatie en velden die aan vervanging toe zijn; en welwillend te staan tegenover het verplaatsen van de banen.
Twee leden kregen helaas flinke gezondheidsklachten. De een (Hub Blezer) moest als gevolg daarvan zijn lidmaatschap opzeggen en zal ook niet meer terugkeren. De ander (Mathieu Duijkers) heeft weliswaar zijn vele bestuurswerk, zijn zorg voor de banen en het clubgebouw moeten opgeven, maar lijkt weer op weg om als tennisser weer actief te worden.
In de loop van het jaar hebben een aantal van jullie zich gemeld om het werk aan banen, park en clubgebouw te coördineren, zodat we in dat opzicht met tevredenheid kunnen terugblikken op het afgelopen.
Ook in sportieve zin was het een jaar om op terug te kijken: het damesteam eindigde immers als derde in de rangschikking.
En dan was er vooral ook nog dat gewéldige bestaansfeest (zie de foto’s op onze website), waar we nog lang op terug kunnen kijken.
Ik moet helaas in mineur eindigen. Niemand van jullie heeft zich namelijk gemeld om het secretariaat van Jos Wetzels over te nemen. De impact van dit gegeven wordt wellicht onderschat. Zeker in de wetenschap dat ook Loek Habets al ruim een jaar geleden te kennen gaf met het penningmeesterschap te willen stoppen.
Afgezien van dat we in zo’n geval niet meer voldoen aan het gestelde in de statuten, is het ook niet wenselijk dat alle verantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren bij zo weinig mensen komt te liggen. Als zich niet alsnog iemand meldt is het opheffen van de vereniging wellicht de enige optie die dan overblijft …
Namens Jos en Loek spreek ik de hoop uit dat er zich mensen zullen melden die voor een 50-jarig bestaansfeest willen gaan.
Al met al wens ik jullie hele een goede start van het nieuwe jaar en dat we in goede gezondheid aan het tennisseizoen 2024 mogen beginnen.
Ook namens de bestuursleden Loek en Jos,
Theo

Update voorzitter betr. secretariaat

[2023-09-18]
Beste leden,
Onlangs heeft Math Duijkers ons via mail laten weten dat hij zijn bestuurstaken om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang zal neerleggen. In zijn mail deed hij ook een oproep aan jullie om je beschikbaar te stellen als zijn opvolger. Hierop heeft helaas nog niemand gereageerd.
Binnen het bestuur hebben we intussen een tijdelijke oplossing gevonden.
Jos Wetzels neemt tot aan de ALV de honneurs waar. Voor de korte termijn is dit een fantastische maar dus ook een tijdelijke oplossing.
Ik zou daarom iedereen willen vragen serieus te overwegen je voor deze secretarisfunctie beschikbaar te stellen. De andere leden van het bestuur en ook Math kunnen je meer vertellen over de inhoud van de functie en de tijd die het in beslag neemt. Ons streven is in ieder geval dat we in het tennisseizoen van 2024 met een nieuwe, ingewerkte secretaris kunnen aftrappen.
Ik wens intussen Mathieu en Tiny heel veel sterkte en hoop ze gauw weer op de baan te zien.

Theo Brassé

Mobirise Website Builder
Rabo Clubsupport

Beste tennisvrienden,
De Rabo Clubsupport 2023 campagne start weer op 4 september.
Van 4 t/m 26 september kan iedereen die lid is van de Rabobank stemmen op 3 van zijn of haar favoriete clubs of verenigingen.
Wij doen daarom een beroep op iedereen om ook te stemmen op ónze vereniging.
Laat je stem bij de Rabobank dus niet verloren gaan en stem ook op TV De Gelimmet!
Ben je geen lid van onze vereniging, maar draag je TV De Gelimmet wel een warm hart toe, stem dan ook op onze vereniging.
Dit kost weinig moeite en geen enkele € maar levert voor onze vereniging bij voldoende stemmen een fijn sponsorbedrag op.
Met jouw stem steun je trouwens ook de Hoeskamer van Mheer, die ook in ons clubhuis gevestigd is.
Dus stem vanaf 4 september op ons in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen!
Alvast van harte dank & sportieve groet
TV De Gelimmet

40 jarig jubileum TV De Gelimmet

[2023-06-24]
Als slotavond van het goed bezochte midzomertoernooi werd het 40 jarig jubileum gevierd van onze tennisclub.
Iedereen werd feestelijk ontvangen met een glaasje prosecco en een button op het prachtige versierde terras.
Ook werden er jubileum t-shirts uitgedeeld met het opschrift:
   Samen sporten, samen plezier
   Sportiviteit & gezelligheid
   Vriendschappen & herinneringen
Zo mooi om weer bij te kletsen met leden die we toch alweer een tijdje niet gezien hadden, de stemming was meteen goed en je zag alleen maar lachende en vrolijke mensen.
Er werd nog een partijtje tennis gespeeld om de gasten te laten genieten van deze mooie sport.
Na een heerlijk etentje was het tijd om onze mensen van het eerste uur te huldigen.
Maar liefst 40 jaar lid en mede oprichters van TV De Gelimmet zijn: Gerard Motten, Frieda en Frans Smits, Ria en Jo Hermans, Frans Peeters en Piet Ronckers. Na een paar anekdotes, want in die 40 jaar is er natuurlijk veel gebeurd, kregen ze van voorzitter Theo Brassé een plaquette aangeboden die een mooi plaatsje in de kantine zal krijgen. Voor iedere jubilaris was er een prachtig boeket bloemen en een cadeaubon voor hun trouwe lidmaatschap van onze tennisclub.
In de kantine stond een groot scherm waar 40 jaar tennis in foto en film voorbij kwam wat veel reacties opriep van ” Kijk, is dat die en die.. en ooh wie is dat ook alweer, of “ben ik dat? Prachtig om te zien en te horen.
Ondertussen was de disco volop bezig met DJ Tom Caelen. De dansvloer was meteen goed gevuld met onze sportieve energieke leden die niet alleen dansend maar ook zingend de sfeer opschroefden.
Wat een gezelligheid, wat een sfeer, wat een saamhorigheid, wat een top club.
En als kers op de taart zong ons lid en tennisleraar Phil Bee nog enkele liedjes uit zijn repertoire zodat de stemming helemaal ten top was.
Iedereen was het er over eens dat dit een geweldige, gezellige avond was en het organiserende comité, Josine, Lenie, Frans en Jos kregen dan ook heel veel complimenten. Een zeer geslaagde jubileumavond waar nog lang over nagepraat wordt.

Heb je na het lezen van dit verslag misschien ook interesse om bij deze gezellige tennisclub een balletje te slaan? Kom gerust eens kijken op de tennisbanen, iedereen is van harte welkom.
[Lenie Senden]

Hieronder een klein fotoverslag van dit geslaagd 40-jarig jubileumfeest en kijk vooral ook hier voor de foto's van Gert Lammer.

TV De Gelimmet sinds 1983 !
Nieuw naambord

[2023-06-21]
Dankzij Josine en Thijs is ons clubhuis weer voorzien van een nieuw naambord, mooi strak in de verf.
Laat het jubileumfeest nu maar komen....

40 jaar feest bij TV De Gelimmet Mheer:
tennis, plezier en herinneringen!

[2023-06-07]
Mheer - Stel je voor: 130 tennisfanaten zonder tennisbaan.
Na jaren van hopen en wachten was het hoog tijd voor actie. In 1981 trokken ze met spandoeken gewapend richting het Gemeentehuis van Mheer om te pleiten voor de aanleg van tennisbanen. Voetbal was leuk, maar tennis was de sport waar ze naar verlangden - een sport voor iedereen, inclusief meisjes, vrouwen en senioren. En raad eens? Het lukte! In 1983 werden er twee gloednieuwe tennisbanen geopend. Oké, de kantine was een bescheiden houten bouwkeet, maar er kon tenminste getennist worden!
Dankzij de onvermoeibare inzet van talloze vrijwilligers groeide de club al snel. Een derde en vierde baan waren snel een feit. De spelers werden beter en hadden behoefte aan meer uitdaging. Dus, in 1988 werd TV De Gelimmet lid van de KNLTB en begon met het deelnemen aan de districtscompetitie. Dat bracht de club een heleboel kampioensteams! En laten we de interne toernooien niet vergeten - altijd sportief en ontzettend gezellig, met verrukkelijke culinaire hoogstandjes als kers op de taart.
Het motto van de club luidt altijd: "samen sporten, samen plezier hebben."
Een hoogtepunt voor onze jeugdleden was een uitstapje naar Rosmalen, waar ze de kans kregen om Paul Haarhuis in actie te zien. En ze waren vooral ook uit op het verzamelen van handtekeningen en foto's maken met bekende spelers. En laten we vooral niet vergeten dat we de geweldige clinic met niemand minder dan Sjeng Schalken op onze eigen baan hebben gehad. Hij is de beste Limburgse proftennisser aller tijden, met een indrukwekkende ATP-ranking van de 11e plaats.
Er zijn talloze hoogtepunten geweest, maar helaas is ons ledenaantal de laatste tijd flink gedaald. Daarom roepen we iedereen op om nieuwe leden te werven en lid te worden van onze gezellige tennisclub, waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Kom gewoon eens langs op de baan en laat je verleiden om een balletje te slaan. Iedereen is welkom!
Op vrijdag 23 juni vieren we gezamenlijk het 40-jarig jubileum van TV De Gelimmet. Alle leden, oud-leden en partners zijn van harte welkom in de tenniskantine vanaf 19.00 uur. We halen herinneringen op, zowel oude als nieuwe, en maken er een heerlijke avond van. Voor de oud-leden is er zelfs een kans om een potje te tennissen. Laat die kans niet aan je voorbijgaan!
Als je erbij wilt zijn, schrijf je dan in via deze link.
We kijken ernaar uit je te verwelkomen!
Tot ziens op de tennisbaan van TV De Gelimmet in Mheer.
Met sportieve en feestelijke groet namens de feestcommissie,
Lenie Senden
Frans Smits
Josine Dohmen

------

Mobirise Website Builder
In memoriam: Harrie van Vleuten

[2023-02-08] Deze week heeft ons het trieste bericht bereikt dat Harrie van Vleuten is overleden.
Harrie is een van de mensen, die aan de wieg van onze vereniging heeft gestaan.
Gedurende meer dan 25 jaar heeft Harrie al zijn energie gestoken in het wel en wee rond onze vereniging. Als bestuurslid en voorzitter van de Technische Commissie, als maker van de d'r Tenniskwebbel, organisator en beheerder van de website en vooral als enthousiast ambassadeur van onze vereniging.

Helaas liet zijn gezondheid hem steeds meer in de steek en kon hij zijn geliefde sport niet meer beoefenen en niet meer aan activiteiten op het tennispark deelnemen.
Voor al zijn inzet voor TV De Gelimmet is Harrie al lange tijd geleden benoemd tot ere-voorzitter van de Technische Commissie.

Harrie zal voor altijd een bijzonder plekje hebben binnen onze vereniging.

Wij wensen Irène, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Bestuur en leden TV De Gelimmet 

Winterse Banen.....

Na de eerste sneeuwval liggen de banen er wel heel anders bij.
Het is duidelijk dat wij Kerstmis naderen.

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen en een goed, sportief en vooral gezond 2023. 

[2022-12-01] Sluiting banen voor de winter

Beste leden,
Bij deze willen we jullie laten weten dat de banen vanaf vandaag, 1 december, gesloten zijn.
Wij wensen jullie een sportief winterseizoen en hopen jullie allemaal weer terug te zien bij de opening van het nieuwe seizoen dat start in april 2023.
Ook willen we jullie erop wijzen dat de club de contributie voor het nieuwe jaar graag na 1 januari 2023 ontvangt.
Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen opzeggen, doe dit dan via mail voor 1 januari 2023.


Het bestuur

[2022-10-24] Afsluiting seizoen

Zaterdag 29 oktober is het slottoernooi van 16.00 tot 18.00 uur. Aanmelden kan nog via de website. Aansluitend worden we verrast met enkele gerechten en kan er worden nagepraat onder het genot van een drankje.

Ergens in februari/maart 2023 houden we de ALV over 2022. Daarvoor volgt t.z.t. nog een uitnodiging.


Gelukkig konden we dit seizoen weer normaal tennissen zonder de coronaregels.
Nu het er op lijkt dat het weer de komende tijd nog heel aangenaam zal zijn om buiten te tennissen, heeft het bestuur mede op verzoek van een aantal leden besloten om de banen nog open te houden totdat het spelen door de vorst (zonder schade toe te brengen aan de banen) niet meer mogelijk is.
Gebruik van de kantine is mogelijk, maar er worden geen bardiensten meer ingedeeld.
Deze moeten zelf worden geregeld, dit graag wel kortsluiten met het secretariaat. Verder zullen de voorraden niet meer worden aangevuld, dus op is op.
Als niet meer wordt getennist of geen gebruik meer wordt gemaakt van de kantine, de sleutels van de kantine die in omloop zijn bij de verschillende groepen graag inleveren bij Mathieu Duijkers.

Veel plezier voor de leden die komende tijd nog buiten blijven tennissen komende winter indoor spelen.

Iedereen bedankt en tot ziens op het Slottoernooi en de ALV.

Het bestuur

Mobirise Website Builder
In memoriam: Sonja Hutschemakers

[2022-09-21]
Wij hebben het zeer trieste bericht ontvangen dat Sonja is overleden.
Zij heeft haar strijd tegen die genadeloze vijand niet mogen winnen.
Spontaan - Sportief - Ad Rem - Fair, dat was Sonja.
Wij zullen haar en haar klinkende lach over de banen missen.

Wij wensen Wim, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte.

Mobirise Website Builder
Rabo Clubsupport

Beste tennisvrienden,
De Rabo Clubsupport 2022 campagne start weer op 5 september.
Van 5 t/m 27 september kan iedereen die lid is van de Rabobank stemmen op zijn of haar favoriete club of vereniging.
Wij doen daarom een beroep op iedereen om ook te stemmen op ónze vereniging.
Laat je stem bij de Rabobank dus niet verloren gaan en stem ook op TV De Gelimmet!
Ben je geen lid van onze vereniging, maar draag je TV De Gelimmet wel een warm hart toe, stem dan ook op onze vereniging.
Dit kost weinig moeite en geen enkele Euro maar levert voor onze vereniging bij voldoende stemmen een fijn sponsorbedrag op.
Met jouw stem steun je trouwens ook de Hoeskamer van Mheer, die ook in ons clubhuis gevestigd is.
Dus stem vanaf 5 september op ons in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen!
Alvast van harte dank & sportieve groet
TV De Gelimmet

[2022-04-12] Gebruik kantine

In de eerste plaats wil de club de leden die zich hebben aangemeld voor het draaien van bardiensten bedanken voor hun inzet. Dankzij hen kunnen we het hele jaar op dinsdag en woensdag de kantine open houden.

Zoals jullie weten gaan we dit jaar over op het digitaal betalen met een pinapparaat.
Contant geld wordt niet meer aangenomen.
In de laatst gehouden ALV is met algemene stemmen besloten de consumptieprijzen te verhogen.
De basisconsumptieprijs is € 1,50 voor 1 bon. De prijzenkaart in bonnen blijft gehandhaafd.
De nieuwe bonnenkaarten kosten € 15,00.

Loek Habets.

[2022-03-30] Mededeling voorzitter n.a.v. ALV

Beste Leden,
Na twee jaar pandemie hebben we vrijdag 18 maart jl. weer een algemene leden vergadering kunnen houden. Fijn om te zien dat er een goede opkomst was.
De Clubhuis Commissie heeft medegedeeld dat zij hebben besloten te stoppen met clubhuisonderhoud en kantine.
Het openingstoernooi op 3 april zal wel nog door de CHC worden verzorgd.
Dat besluit heeft tot gevolg dat wij als bestuur nu voorlopig deze taken zo goed als mogelijk gaan overnemen.

Verdere besluiten die door de ALV zijn genomen:
- De ALV heeft ingestemd met een verhoging van 10 euro voor de contributie van senioren en 65+ers met ingang van 2023.
- De ALV heeft ingestemd met een verhoging van de consumptieprijs van €1,25 naar € 1,50 met ingang van dit seizoen 2022.
De bestaande consumptiekaarten van 8 consumpties kosten nu € 12.
Nieuwe consumptiekaarten van 10 consumpties gaan € 15 kosten.
- Het afgelopen jaar hebben we een toename van leden mogen begroeten, zowel senioren als junioren.
- In seizoen 2022 hebben we weer een wervingsactie voor jeugdspelers voorzien en clinics met de basisschool.
- De banen worden inmiddels speelklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen.
- Op 3 april is het openingstoernooi gepland. Aanvang 10.00 uur.
Wilt u meedoen, schrijf u dan alsnog in via onze website. Of kom een kijkje nemen.
- De diverse commissies kunnen nog altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken.
U zult begrijpen dat de CHC op dit moment de meeste behoefte heeft aan vrijwilligers.
Niet zozeer voor het clubhuisonderhoud als wel voor de kantine.
Vandaar onze oproep aan zowel nieuwe als oude CHC-leden om zich aan te melden.
Het gaat hier dan niet om de keuken maar vooral om het draaiende houden van de bar.
Maar wie weet, misschien krijgen we tijdens toernooien toch nog culinaire festiviteiten.
Meldt u ook aan voor bardiensten. Na het tennissen nog even gezellig zitten op het terras onder het genot van een drankje kan alleen als wij voldoende vrijwilligers hebben voor het draaien van bardiensten.

Het nieuwe tennisseizoen staat voor de deur en laten we er het beste van maken.
Heel veel succes voor het dames competitieteam van onze club !
Iedereen heel veel tennisplezier toegewenst en tot ziens op de baan !
Namens het bestuur,
Loek Habets

[2021-11-30] Update van de voorzitter

Beste leden,
Het tennisseizoen 2021 is alweer voorbij. Het was weer een ongekend jaar vanwege de nog steeds heersende pandemie die helaas nu weer in hevigheid toeneemt en waar inmiddels weer een nieuwe variant is opgedoken, omikron genaamd. Het kleine broertje van Omega. Maar, alweer een nieuwe variant die het beoefenen van onze sport danig in de weg zit. Degenen onder ons die in de wintermaanden binnen sporten worden nu alweer geconfronteerd met beperkte openingstijden van de tennishallen.
Onze buitenbanen zijn nog open totdat we de komende weken gaan beginnen met het winterklaar maken van de banen. Het clubhuis blijft gesloten. De Hoeskamer heeft alle activiteiten in december stopgezet.
Ondanks al die coronaperikelen zijn er het afgelopen seizoen heel wat ontwikkelingen geweest binnen de club. Er kan nu worden gepint, de banen zijn vernieuwd, we hebben afscheid genomen van groundsman Hub, er is een zitmaaier aangeschaft voor de parkcie, de Hoeskamer Mheer huurt ons clubgebouw eens in de twee weken, met de basisschool hebben we meerdere clinics georganiseerd, de wervingscampagne heeft nieuwe seniorleden en jeugdleden opgeleverd, er zijn weer toernooien gehouden, het damesteam heeft alsnog met goed resultaat de competitie kunnen spelen. Dus ondanks de maatregelen is het toch nog een leuk seizoen geworden. Met dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het lesgeven aan de nieuwe leden, voor het organiseren van de toernooien, voor het onderhoud van het park, voor het bardienst draaien van het clubhuis en voor de smakelijke buffetten.
Wat betreft de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft het bestuur besloten deze te verplaatsen naar het voorjaar 2022. Dan zal er uitgebreid verslag worden gedaan van de afgelopen jaren.
Namens het bestuur wens ik iedereen alvast fijne feestdagen.
Houdt u gezond !
Loek Habets.

[2021-09-08] Berichten van het bestuur

Het is plezierig om te zien dat we weer, bijna als vanouds, kunnen tennissen en gebruik maken van de kantine.
Enige tijd geleden kregen we de vraag van het Hoeskamerproject Mheer of zij gebruik konden maken van ons clubhuis voor hun activiteit. Als bestuur hebben we besloten daaraan onze medewerking te verlenen. Gevolg hiervan is dat er meerdere aanpassingen zijn uitgevoerd. De toegankelijkheid is verbeterd, drempels zijn weggewerkt, toiletten
aangepast, nieuwe kachels geplaatst en het meubilair van de Hoeskamer is meeverhuisd. Nu zult u denken wat kost dit allemaal? De volledige kosten zijn vergoed door de Stichting Vrijwillige Hulpdiensten Heuvelland ism de gemeente. Ook ontvangt de club een huurbijdrage.
Op maandag 13 september a.s. van 14.00 tot 16.00 is er voor de eerste keer sinds maart 2020 weer een bijeenkomst.
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De Hoeskamer zorgt zelf voor alle benodigdheden en mag het clubhuis ongestoord gebruiken.
Als bestuur gaan we ervan uit dat dit voor onze leden geen enkel probleem zal zijn en dat we kunnen rekenen op alle medewerking. Voor onze club is het goed om behalve tennis ook een bijdrage te leveren aan het gemeenschapsleven in Mheer.
Huishoudelijke mededelingen:
Theo Brassé is nieuw bestuurslid voor de Parkcommissie. We wensen hem veel succes.
De clubkar is verkocht. In plaats daarvan is een zit-grasmaaier/tractortje aangeschaft wat het grasmaaien én het baanonderhoud cq walsen een stuk eenvoudiger maakt.
Onze club doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Kijk voor meer info op onze website. En stem!
Tot slot een enorm dankwoord aan alle leden van de ClubHuisCommissie die het mogelijk hebben gemaakt dat de Hoeskamer in ons gebouw terecht kan. Hulde !
Namens het bestuur,
Loek Habets

[2021-07-17] Hub Lennarts Lid van Verdienste

Op het eerste toernooi dat wij na een jaar Corona hebben georganiseerd, is Hub Lennarts tot Lid van Verdienste benoemd.
Hub heeft 20 jaar lang als groundsman ervoor gezorgd dat de banen gedurende het gehele seizoen in goede conditie waren.
Als wij aan het einde van de winter nog niet aan tennissen dachten, was Hub al druk in de weer om de banen voorjaarsgereed te maken.
Gedurende het seizoen was hij bijna dagelijks te vinden op het tennispark en aan het werk aan de banen of het park.
Hub was en is ook lid van de Parkcommissie, waarvan hij ook lang voorzitter is geweest.
Samen met de andere vrijwilligers van de Parkcommissie is het tennispark steeds in tiptop conditie gehouden. Hub blijft als lid van de Parkcommissie actief.
TV De Gelimmet heeft dankbaar gebruik mogen maken van zijn enorme inzet en zijn praktisch en technisch inzicht.
Voorzitter Loek Habets kon dan ook met alle plezier Hub tot Lid van Verdienste benoemen en hem een fraaie glazen standaard als blijvende blijk van waardering overhandigen, natuurlijk onder groot applaus van de aanwezigen.

Mobirise Website Builder

Mobirise Website Builder

[2021-04-23] It's time to play the game!

Dank voor het geduld dat iedereen heeft opgebracht, gelukkig is het nu zover!
De 4 banen liggen er glad en strak bij en wachten om bespeeld te worden. Voor iedereen weer een uitgelezen kans om weer de nodige balletjes te slaan.

Om de banen zo glad en strak mogelijk te houden, willen wij iedereen dringend verzoeken om zich bij het gebruik van de banen aan enkele regels te houden:
1. Draag alleen schoeisel geschikt voor gravel!
Het zou zonde zijn van al het werk en geld wanneer ongeschikt schoeisel de banen zou beschadigen.
2. Als tijdens het spelen putten/oneffenheden in het gravel ontstaan, schuif deze meteen weer dicht en stamp deze aan (gewoon met voeten, geen gereedschap nodig ;-).
3. Sleep na afloop van je wedstrijd de baan volgens deze instructie. Kom je tijdens het slepen een oneffenheid of putje tegen, volg dan stap 2 alvorens je verder gaat met slepen.
4. Wals de hele baan na afloop van je wedstrijd. En dan bedoelen we ook de hele baan en niet alleen een paar stroken rond de lijnen! Als je de wals niet alleen kunt trekken dan doe je het toch met zijn tweeën.
Niet walsen is voorlopig dus geen optie!

Helaas zijn wij nog steeds niet van Corona af en blijven de kantine en terras vooralsnog gesloten.
De Corona regels zijn nog steeds van kracht!

Ondanks deze restricties hopen we dat er nog voldoende ruimte is om plezier te hebben aan het potje tennis en dat iedereen veel op de tennisbaan te vinden zal zijn.

[2021-04-01] Mededelingen bestuur 

Beste leden.
Zoals jullie weten wordt er dit jaar groter onderhoud gepleegd aan de banen dan voorgaande jaren.
En ja soms zit het mee en soms zit het tegen.
En tegen zit het dit jaar wel met de pandemie en vervolgens ook nog eens dit slechte weer met als gevolg dat het onderhoud meer tijd in beslag neemt als de bedoeling was.
Dus we vragen jullie om nog een beetje geduld te hebben.
Ook al lijkt het er op dat, nu er al een net hangt op baan 3, de banen speelklaar zijn dan kunnen we jullie zeggen dat dat zeker niet het geval is. Wanneer je nu denkt om al te gaan tennissen worden de banen zo ernstig beschadigd dat we daar het hele jaar last van hebben.
Als bestuur willen we jullie dan ook dringend vragen pas de baan op te gaan nadat het bestuur jullie via een mail heeft laten weten dat het kan en met welke corona-regels.
We vertrouwen er op dat jullie nog een beetje geduld hebben en respect hebben voor de inspanningen van het bestuur om de banen zo goed mogelijk speelklaar te maken voor ons allemaal zodat we een leuk tennisjaar tegemoet kunnen zien.
Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,
Mathieu Duijkers
secretaris TV De Gelimmet

[2021-13-01] Nieuwe Vereniging Competitie Leiders

We hebben twee nieuwe Vereniging Competitie Leiders bij TV De Gelimmet!!
Thea Hameleers en Jos Wetzels zijn geslaagd voor de KNLTB VCL cursus en nemen de taken van Menno over.
Het certificaat is geldig tot maart 2026 dus we kunnen even vooruit.
Thea en Jos houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de start van de voorjaarscompetitie en als we starten zullen zij vooraf, in de captainsmeeting, alles vertellen over eventuele wijzingen in spelregels en/of in het competitie reglement.
Thea is bereikbaar via e-mail: [email protected] en tel: 06-21801733
Jos is bereikbaar via e-mail: [email protected] en tel: 06-42480094


Thea & Jos, gefeliciteerd met het behalen van het diploma en veel succes als VCL!
En nu maar hopen dat het niet al te lang meer duurt voordat weer volop getennist kan worden en Thea en Jos de competitie in goede banen mogen leiden.
Jruss namens de TC en blief gezond