Mobirise

Wat heeft tennis, dat er zo veel mensen zo veel plezier aan beleven?

Tennis daagt je uit, tennis houdt je fit, tennis ontspant!

Tennis kun je zo vaak spelen als je wilt, er is altijd wel een baantje vrij.
Tennis is een uitdagende verenigingssport voor alle leeftijden (van jong tot heel oud) en voor alle niveau's.

Tennis is gezond, gezellig en je kunt het spelen wanneer het jou uitkomt!
Dus, waarom niet zelf geprobeerd !? 

Lid worden

Geef je op, individueel of als groep en maak kennis met deze leuke sport en onze gezellige club!
Heb je interesse, maak dat dan kenbaar op het volgende mailadres : [email protected] of download dit formulier en lever dit met recente pasfoto af bij onze secretaris: Op't Hövelke 36, 2661 PC Mheer.

Lidmaatschap en tarieven

Overzicht contributiebedragen.

Lidmaatschap opzeggen?

Wij gaan er natuurlijk niet van uit, want wij hopen je volgend jaar natuurlijk weer op onze tennisbanen te mogen begroeten en een fijne partij tennis te kunnen spelen.
Maar als je toch overweegt je af te melden bij de vereniging, doe dat dan vóór 1 januari (ivm postverwerking en administratieve afhandeling). Wij dienen namelijk aan de KNLTB een afdracht te betalen van € 18,50 voor elk lid dat na 15 januari geregistreerd staat. Daarom zijn we uit kostenoverwegingen helaas genoodzaakt om de KNLTB-bijdrage terug te vorderen bij niet tijdige opzegging. Laat het niet zover komen en zorg voor opzegging vóór 1 januari als je je wilt afmelden bij onze vereniging.
Opzeggen dient schriftelijk resp. per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie:

    Bert Vissers
    Pastoor Huijnenstraat 10
    6265 AE St. Geertruid
    tel. 043-4085661
    e-mail: [email protected]

FAQ

TV De Gelimmet heeft jouw persoonsgegevens nodig voor onze ledenadministratie en de relevante communicatie over activiteiten en andere verenigingszaken.
TV De Gelimmet gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.

Alle leden hebben recht van introductie, behoudens goedkeuring van het bestuur. Introductie is alleen mogelijk indien de baanbezetting dit toelaat. Introducees mogen slechts tennissen indien zij vergezeld zijn van een lid van de vereniging. Introductiekaarten (à €2,50 pp) worden door de bevoegde personen (bestuursleden), per dag verstrekt. Men dient de kaarten op de dag van verstrekking weer in te leveren. Eén persoon kan maximaal vijf maal per jaar geïntroduceerd worden.