Bardiensten

Het bardienstrooster is voor het gehele seizoen opgesteld. Check deze even als je je hebt opgegeven voor bardiensten.
Ook verzoeken wij alle bardienstmedewerkers via internet een korte IVA-instructie te volgen en het bijbehorende certificaat te halen. Dit gaat heel gemakkelijk en is zo gebeurd.
Lees a.u.b. ook onderstaande instructies voor het uitvoeren van de bardiensten.

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
Iedereen die wel eens een handje meehelpt achter de bar in ons clubhuis moet officieel een IVA instructie hebben gevolgd. Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor de leden die zich hebben aangemeld voor bardienst (waarvoor nogmaals onze dank) en voor de leden van de competitieteams, die tijdens de competitie zelf voor de bardienst moeten zorgen. Verschillende leden hebben ondertussen het IVA certificaat.

Van een aantal hebben wij dit certificaat nog niet. Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om deze IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) via het web te volgen en ook via het web een korte test te doen met een heus certificaat als beloning.

Ga hiervoor naar: http://www.nocnsf.nl/iva

Dit kost hooguit een kwartiertje tijd.
Geef bij afsluiting van de test je eigen e-mail adres op én het e-mail adres van het secretariaat door:  [email protected].
Wij ontvangen dan automatisch een afschrift van het certificaat.

Doel is dat iedere vrijwilliger achter de bar beschikt over het IVA certificaat en dat deze certificaten in het clubhuis aanwezig zijn!

Veel succes en van harte dank voor jullie medewerking.

Bestuur "TV De Gelimmet"

Beste tennisvrienden,
Bij deze vragen wij jullie om je door middel van dit formulier aan te melden voor enkele bardiensten gedurende het komende tennisseizoen.
Door middel van het draaien van bardiensten steun je de vereniging en zorg je ervoor dat even gezellig kan worden vertoefd na het tennissen.

Er wordt van je verwacht, dat je een aantal keer per jaar ca. drie uurtjes werkzaamheden achter de bar verricht. Dit kan zijn: koffie – frisdrank - glaasje wijn of een glaasje bier schenken.
Het is de bedoeling dat de kantine na de bardienst veegschoon wordt achtergelaten.

De kantine is dit jaar in principe alleen geopend op dinsdag- en woensdagavond en op toernooidagen.

Aan het begin van het seizoen moet een korte hygiëne- en veiligheidsinstructie worden gevolgd, als je voor de eerste keer bardiensten draait.
Tevens vragen wij je eenmalig een korte IVA-cursus (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) op Internet te volgen. Mocht je dit nog niet eerder hebben gedaan, ga dan na het invullen van onderstaand formulier naar de betreffende IVA pagina waarin een en ander verder is toegelicht en je naar de betreffende website wordt doorgestuurd.
Eind maart/ begin april worden de bardienstroosters voor het hele jaar bekend gemaakt via e-mail en de website.

Dus vul dit formulier in, liefst voor 30 maart!

Bij voorbaat dank,
bestuur TV De Gelimmet

Aanvang bardienst: 19.30u | Einde bardienst: 22.30u

Consumptiekaarten en betalingen
Op de bar ligt een klapper waarin een formulier ligt waarop het aantal consumptiekaarten aanwezig bij aanvang en einde moet worden vermeld.
Bij aanvang van de bardienst controleer je hoeveel consumptiekaarten in het geldkistje liggen. Dit noteer je op het formulier.
Aan het einde van je bardienst tel je de nog aanwezige kaarten en noteert deze weer op dat formulier.
Het verschil is het aantal kaarten dat verkocht is. Hiervoor zijn pinbetalingen gedaan waarvan de bonnetjes in het geldkistje worden gelegd.
Vul de datum en je naam in en teken het formulier af.
Het formulier blijft in de klapper!

Er is geen contact geld meer aanwezig in de kantine.

Koelkast bijvullen
Vul de koelkast aan het einde van je bardienst bij waarbij de nieuwe spullen achterin en de oude voorin worden gezet.
Koelkast bijvullen met voorraad uit de voorraadruimte achter de bar

Is die voorraad bijna op mail dit dan naar het secretariaat. [email protected]

Daarna zorg je dat alle schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
De uit te voeren werkzaamheden staan op het bardienstformulier.

Gebruik sleutel kantine
Dinsdag
Jullie hebben allemaal een indeling ontvangen.
De sleutel van de kantine wordt uitgereikt aan de eerste persoon die is ingedeeld om bardienst te draaien t.w. Theo Brassé.
Na zijn laatste bardienst geef hij de sleutel door aan wie na hem komt op de indeling en zo verder.
Zo hoef je maar 1 keer de sleutel aan je opvolger te geven en hoef je ook niet meer ergens een mapje op te halen en terug te brengen.
Woensdag
De instructie voor de woensdag is gelijk aan de dinsdag met dit verschil dat er kaarten verkocht kunnen zijn door de dames op woensdagmorgen.
Hiervan ligt dan een pinbon in het geldkistje en staat een aantekening op het formulier.
Deze groep regelt onderling dat er iedere woensdag bardienst wordt gedraaid.

Voor vragen mail je naar het secretariaat: [email protected]
Het bestuur