Bardiensten

Het bardienstrooster is voor het gehele seizoen opgesteld. 
Ook verzoeken wij alle bardienstmedewerkers via internet een korte IVA-instructie te volgen en het bijbehorende certificaat te halen. Dit gaat heel gemakkelijk en is zo gebeurd.
Lees a.u.b. ook onderstaande instructies voor het uitvoeren van de bardiensten.

Op dinsdag- en woensdagavond is de kantine geopend en wordt de bardienst gedraaid door een van de vaste spelers die op die avond spelen. Wij gaan ervan uit dat iedereen zo netjes is en enkele bardiensten draait zodat dit niet steeds op dezelfde leden neerkomt. Daarom graag bij de eerste tennisavonden van het seizoen in onderling overleg een rooster afspreken.

De kantine is eveneens geopend op de competitie-avonden en de bardienst wordt verzorgd door de competitieteams.

Tijdens de toernooien is de kantine natuurlijk ook geopend. De bardienst wordt in nader overleg met de kantinebeheerder geregeld. Geef a.u.b. aan het secretariaat of de kantinebeheerder door als je op (een van) deze toernooidagen de bar wilt runnen. 

Let op: als je een of meerdere bardiensten draait, is het van belang dat je een online IVA instructie met resultaat hebt gevolgd, zie hieronder.

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
Iedereen die wel eens een handje meehelpt achter de bar in ons clubhuis moet officieel een IVA instructie hebben gevolgd. Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor de leden die zich hebben aangemeld voor bardienst (waarvoor nogmaals onze dank) en voor de leden van de competitieteams, die tijdens de competitie zelf voor de bardienst moeten zorgen. Verschillende leden hebben ondertussen het IVA certificaat.

Van een aantal hebben wij dit certificaat nog niet. Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid om deze IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) via het web te volgen en ook via het web een korte test te doen met een heus certificaat als beloning.

Ga hiervoor naar: http://www.nocnsf.nl/iva

Dit kost hooguit een kwartiertje tijd.
Geef bij afsluiting van de test je eigen e-mail adres op én het e-mail adres van het secretariaat door:  [email protected].
Wij ontvangen dan automatisch een afschrift van het certificaat.

Doel is dat iedere vrijwilliger achter de bar beschikt over het IVA certificaat en dat deze certificaten in het clubhuis aanwezig zijn!

Veel succes en van harte dank voor jullie medewerking.

Bestuur "TV De Gelimmet"

Aanvang bardienst: 19.30u | Einde bardienst: 22.30u

Consumptiekaarten en betalingen
Op de bar ligt een klapper waarin een formulier ligt waarop het aantal consumptiekaarten aanwezig bij aanvang en einde moet worden vermeld.
Bij aanvang van de bardienst controleer je hoeveel consumptiekaarten in het geldkistje liggen. Dit noteer je op het formulier.
Aan het einde van je bardienst tel je de nog aanwezige kaarten en noteert deze weer op dat formulier.
Het verschil is het aantal kaarten dat verkocht is. Hiervoor zijn pinbetalingen gedaan waarvan de bonnetjes in het geldkistje worden gelegd.
Vul de datum en je naam in en teken het formulier af.
Het formulier blijft in de klapper!

Er is geen contact geld meer aanwezig in de kantine.

Koelkast bijvullen
Vul de koelkast aan het einde van je bardienst bij waarbij de nieuwe spullen achterin en de oude voorin worden gezet.
Koelkast bijvullen met voorraad uit de voorraadruimte achter de bar

Is die voorraad bijna op mail dit dan naar de kantinebeheerder.

Daarna zorg je dat alle schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd.
De uit te voeren werkzaamheden staan op het bardienstformulier.

Gebruik sleutel kantine
Dinsdag
De tennisgroep regelt onderling dat er iedere dinsdag een bardienst wordt gedraaid.

Woensdag
De instructie voor de woensdag is gelijk aan de dinsdag met dit verschil dat er kaarten verkocht kunnen zijn door de dames op woensdagmorgen.
Hiervan ligt dan een pinbon in het geldkistje en staat een aantekening op het formulier.
Deze groep regelt onderling dat er iedere woensdag bardienst wordt gedraaid.

Voor vragen mail je naar de kantinebeheerder.
Het bestuur